Ynglŷn â CWTSH a’r canllawiau llesiant

Mae bod â chysylltiadau da â'ch cymuned - ei phobl, ei lleoedd a'i gweithgareddau - yn hynod fuddiol i'n lles a'n hiechyd. Mae'r wefan hon a'r canllawiau yma i'ch helpu chi i ddarganfod beth sy'n digwydd.

Mae’r canllawiau CWTSH yn cael eu cynhyrchu gan y Rhwydweithiau Lles Integredig ar y cyd â Chyfeillion Lles Caerffili a Dewis  gyda chefnogaeth lleol cysylltwyr cymunedol a thîm Caerffili Cares i helpu pobl i ddarganfod beth sydd ymlaen yn eu hardal i'w gefnogi a gwella eu lles a'u hiechyd .  

Ar hyn o bryd, rydym yn cynhyrchu canllawiau wythnosol ar gyfer ardaloedd Rhymni, Tredegar Newydd, Bargod, Rhisga ac Ystrad Mynach/Gelligaer i ddilyn yn yr wythnosau nesaf. Gobeithiwn ehangu hyn wrth fynd ymlaen  ymlaen.

Gallwch ddarganfod beth sydd ar gael trwy Dewis ac Infoengine dolenni safle ar waelod y dudalen. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddolen i'r Melo safle sydd â llu o adnoddau hunangymorth a dolenni i'ch helpu chi a'ch lles meddyliol.  

Sut i gymryd rhan

Gallwch ychwanegu manylion eich digwyddiadau neu weithgareddau erbyn 5 pm  ymlaen  Dydd Iau am yr wythnos ganlynol.

tecstio neu ffonio 07305 714 695

Newyddion

Diweddariad ar y Gronfa Cysywllt

Mae rownd gyntaf ein Cyllid Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh bellach wedi dod i ben.