Ynglŷn â CWTSH a’r canllawiau llesiant

Mae bod â chysylltiadau da â'ch cymuned - ei phobl, ei lleoedd a'i gweithgareddau - yn hynod fuddiol i'n lles a'n hiechyd. Mae'r wefan hon a'r canllawiau yma i'ch helpu chi i ddarganfod beth sy'n digwydd.

Mae’r canllawiau CWTSH yn cael eu cynhyrchu gan y Rhwydweithiau Lles Integredig ar y cyd â Chyfeillion Lles Caerffili a Dewis  gyda chefnogaeth lleol cysylltwyr cymunedol a thîm Caerffili Cares i helpu pobl i ddarganfod beth sydd ymlaen yn eu hardal i'w gefnogi a gwella eu lles a'u hiechyd .  

Ar hyn o bryd, rydym yn cynhyrchu canllawiau wythnosol ar gyfer ardaloedd Rhymni, Tredegar Newydd, Bargod, Rhisga, Ystrad Mynach a Nelson. Gobeithiwn ehangu hyn yn y misoedd nesaf.

Gallwch ddarganfod beth sydd ar gael trwy Dewis ac Infoengine dolenni safle ar waelod y dudalen. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddolen i'r Melo safle sydd â llu o adnoddau hunangymorth a dolenni i'ch helpu chi a'ch lles meddyliol.  

Sut i gymryd rhan

 

 

Newyddion

Diweddariad ar y Gronfa Cysywllt

Mae rownd gyntaf ein Cyllid Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh bellach wedi dod i ben.