Yr wythnos: 25 - 01 / 10 / 2023

Rhymni, Pontlotyn, Abertyswg a Fochriw

Sut i ddefnyddio'r canllaw

1) Edrychwch ar a chwilio'r canllaw ardal gan ddefnyddio'r diwrnod a'r math o hidlwyr chwilio digwyddiad fel y dymunwch.
2) Edrychwch ar y canllaw wythnosol fel pdf ac argraffwch gopi os dymunwch trwy glicio ar y llun isod.

Rhymni, Pontlotyn, Abertyswg a Fochriw
25 Medi - 1 Hydref 2023

Rydym yn ymdrechu i wirio bod digwyddiadau a gweithgareddau a ddangosir ar gael bob wythnos. 
Gwiriwch trwy edrych ar y canllaw wythnosol wedi'i ddiweddaru
neu cysylltwch â'r gwesteiwr, darparwr neu leoliad i wirio gan ddefnyddio'r manylion a ddangosir neu trwy ddilyn dolen y digwyddiad.

Mae dolenni digwyddiadau, os ydynt ar gael, yn dangos mewn porffor ac mae ganddynt yr eicon saeth ()
Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol nad ydym yn gyfrifol am eu cynnwys.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Mae'r grŵp drama yn hwyl, yn ddeniadol ac yn gynhwysol i bawb. Mae croeso i oedolion a phlant i gyd.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Tyfaelog
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: £1
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'r grŵp drama yn hwyl, yn ddeniadol ac yn gynhwysol i bawb. Mae croeso i oedolion a phlant i gyd.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Tyfaelog
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: £1
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Crefft Oedolion

Grŵp Crefftau Oedolion ar gyfer pob gallu.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Tyfaelog, Pontlotyn
 • Amser: 18:30 - 20:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mwynhewch daith gerdded fisol o amgylch Rhymni a thu hwnt yn adrodd hanesion treftadaeth gymdeithasol gyfoethog Rhymni.

Bob dydd Sul cyntaf o'r mis am 10am. Lleoliad wedi'i gyhoeddi ar Facebook.

 • Lleoliad: Lleoliad - wedi'i gadarnhau ar-lein bob wythnos
 • Amser: 10:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth grŵp - angen apwyntiad
Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion

 • Lleoliad: Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni
 • Amser: 14:30
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 085 2219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth grŵp - angen apwyntiad
Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion

 • Lleoliad: Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni
 • Amser: 14:30
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 085 2219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cyrsiau cerddoriaeth am ddim wedi'u cynllunio i wella hyder a lles.

Nid oes angen profiad.

Gwneud ffrindiau, rhoi cynnig ar bethau newydd, cael hwyl, dysgu chwarae offerynnau a chanu!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Canolfan Ddydd Rhymni - Wigwam
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 02921 202980
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i fwynhau paned neu ddwy mewn cwmni da. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 10:45 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 722672
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp coginio  - angen cyfeirio

 • Lleoliad: Canolfan Hafod Deg, Rhymni
 • Amser: 11:30 - 13:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 840905
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Banc bwyd a redir gan Efengylu Cymoedd Gwent

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ael-y-Bryn, Rhymni
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07532 072422
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Hyb Cymorth Cyn-filwyr Caerffili yn grŵp cymunedol ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach. Lansiwyd ein Hyb ym mis Mehefin 2021 ac rydym yn mynd o nerth i nerth, gyda 60+ o gyn-filwyr a’u teuluoedd yn mynychu bob wythnos. Os ydych yn gyn-filwr a ddim yn aelod o’r Hyb eto, byddem wrth ein bodd yn eich gweld a bydd croeso mawr i chi.

 • Lleoliad: Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07476 953677
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gofod croesawgar, cefnogol gyda diodydd am ddim.

 • Lleoliad: Eglwys Calfari, Rhymni
 • Amser: 13:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07927 382216
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Anghofiwch y straen o ddydd i ddydd gyda gêm hwyliog o bingo..

 • Lleoliad: Clwb Rygbi Rhymni
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 840360
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tai Chi yn dyner ac nid yw'n egnïol. Dangoswyd bod buddion yn cynnwys effaith gadarnhaol ar gryfder cyhyrau, hyblygrwydd a chydbwysedd. Ymunwch â'n dosbarth ar fore Sul.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hyfforddi Pêl-droed (Bechgyn 8 -11)

Hyfforddi Pêl-droed (Bechgyn 8 -11)

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: Charges apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth grŵp - angen apwyntiad
Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
Cefnogaeth sydd naill ai wyneb yn wyneb, rhithwir neu dros y ffôn
Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion

 • Lleoliad: Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni
 • Amser: 15:30
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 085 2219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Boxercise Menywod

Ymunwch â ni am ddosbarthiadau cymdeithasol na chanolbwyntio ar hwyl a ffitrwydd yn hytrach na'r gamp ei hun.

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn A Merched Pontlotyn
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: charges apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Byddwch yn Heini, Cryfach - sesiwn ymarfer corff; Dosbarthiadau difyr gyda Gary yn Ael-y-Bryn beth bynnag fo lefel eich ffitrwydd! Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ael-y-Bryn
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 844943
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hyfforddi Pêl-droed (Bechgyn 8 -11)

Hyfforddi Pêl-droed (Bechgyn 8 -11)

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: Charges apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mwynhewch y teithiau cerdded wythnosol o amgylch Rhymni a thu hwnt yn adrodd hanesion treftadaeth gymdeithasol gyfoethog Rhymni.

Bob dydd Iau (ac eithrio'r olaf o'r mis) am 11am.

 • Lleoliad: Lleoliad - wedi'i gadarnhau ar-lein bob wythnos
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â’n grŵp darllen misol cyfeillgar i gwrdd ag eraill a mwynhau’r pleser o ddarllen llyfrau

 • Lleoliad: Canolfan Hafod Deg, Rhymni
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01685 844353
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sbri yn cymdeithasu a chadw'n heini gyda dawnsio llinell yng Nghlwb y Bragdy

 • Lleoliad: Clwb y Bragdy, Rhymni
 • Amser: 19:30 - 22:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 841891
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dosbarthiadau Boxfit yn annog cyfathrebu yn ogystal ag ymarfer corff. Mae pob dosbarth yn dechrau gyda phawb yn eistedd mewn cylch, gan annog plant i siarad am eu hwythnos. £2 y plentyn waeth beth fo'i oedran.

Mercher a Gwener: 5.15 pm - 3-5 oed; 6 pm - 7-11 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 17:15
 • Pris: £2
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Ffau Dewi Sant yn sesiwn ar ôl ysgol hwyliog a rhyngweithiol i’r teulu bob dydd Mercher am 3.30! Llawer o weithgareddau a gemau cyffrous. Mae ein sesiynau wedi'u cynllunio i fod yn ddiddorol, gan roi cyfle unigryw i ddod at ein gilydd ac archwilio ffydd. Welwn ni chi yno! Mae angen i blant ddod ag oedolyn.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 15:30
 • Pris: FREE - donations welcome
 • Ffon: 01495 722672
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp crefft i oedolion

 • Lleoliad: Eglwys Bentecostaidd Fochriw
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07903 952756
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galw Heibio Cyngor Platfform - cyngor am ddim ar iechyd meddwl a lles yn ogystal â chymorth ychwanegol

 • Lleoliad: Canolfan Hafod Deg, Rhymni
 • Amser: 10:30 - 13:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 245802
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp lles ar gyfer GDAS

 • Lleoliad: Canolfan Hafod Deg , Rhymni
 • Amser: 10:15 - 11:15
 • Pris: referral
 • Ffon: 01633 811950
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â ni i gwrdd â phobl o'r un anian sy'n caru celf a natter da. Mae croeso i bawb 18+ i ymuno â ni. Mae ein grŵp yn cynnwys dynion a merched ac mae croeso i unrhyw un sy'n hoffi darlunio neu baentio gan gynnwys dechreuwyr. £2 yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys cost lluniaeth a llogi'r neuadd

 • Lleoliad: Canolfan Ddydd Rhymni - Wigwam
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth Gwylio Pwysau

Dosbarth Gwylio Pwysau mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol - ac yna dosbarth bocsymarfer os ydych am ymuno.

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn a Merched Pontlotyn
 • Amser: 18:45
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Boxercise Menywod

Ymunwch â ni am ddosbarthiadau cymdeithasol na chanolbwyntio ar hwyl a ffitrwydd yn hytrach na'r gamp ei hun.

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn A Merched Pontlotyn
 • Amser: 19:45
 • Pris: charges apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Coffi a Chlonc

Ymunwch â ni am ychydig o luniaeth a sgwrs hyfryd yma yn Abertyswg. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 18:00 - 18:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ioga yn adnabyddus am ei allu i leddfu tensiwn a phryder yn y meddwl a'r corff. Dewch i'n sesiwn gymunedol gyfeillgar a dysgwch gyda ni.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall pob un ohonom wynebu problemau sy'n ymddangos yn gymhleth neu'n fygythiol. Yn Cyngor ar Bopeth credwn na ddylai neb orfod wynebu’r problemau hyn heb gyngor annibynnol o ansawdd da. Dyna pam rydyn ni yma.

 • Lleoliad: Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni
 • Amser: 09:00 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 0800 702 2020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llygaid i lawr - edrychwch i mewn! Bingo yn Clwb y Bragdy!

 • Lleoliad: Clwb y Bragdy, Rhymni
 • Amser: 19:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 841891
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae St John Cymru yn sefydliad ieuenctid mawr, gyda dros hanner ein 4,500 o wirfoddolwyr o dan 18 oed. Gall Plant a Phobl Ifanc gofrestru i fod yn Fochyn Daear neu Gadet, ac mae llawer o’n haelodau hŷn yn symud ymlaen i fod yn Arweinwyr Ieuenctid , yn chwarae rhan hanfodol yn natblygiad ein pobl ifanc.

 • Lleoliad: St John Cymru, Rhymni
 • Amser: 18:30 - 19:45
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 0300 2011 999
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galwch i mewn a Chwarae

Fel mae'n dweud ar y tun -  dewch draw i chwarae!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch gyda'ch un bach i'r criw bach yma yn Fochriw ar gyfer plant 0 - 3 oed

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Amser: 12:30 - 14:00
 • Pris: Charges may apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae grwpiau Rhieni a Phlant yn sesiynau lle gall rhieni a'u plant gwrdd ag eraill a mwynhau cyfleoedd chwarae a dysgu.

0-5 mlynedd.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Pris: £1
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn gwerthu dodrefn ac offer trydanol o safon o soffas a gwelyau i oergelloedd a rhewgelloedd. Yn ein siop fe welwch stoc dros ben gan adwerthwyr y stryd fawr ynghyd ag eitemau a roddwyd yn rhy dda i'w taflu. Fel menter gymdeithasol gallwn gynnig prisiau fforddiadwy a gostyngiadau i bawb. Ewch i'n hystafell arddangos neu prynwch ar-lein.
Mae gennym ni gyfleoedd gwirfoddoli hefyd - cysylltwch â ni!

 • Lleoliad: Furniture Revival, Rhymni
 • Amser: 09:00 - 16:00
 • Pris: prices at shop
 • Ffon: 01685 846830
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Ymarfer Corff yn Hwylus yn ffordd wych o ddod yn heini a symud o gwmpas, beth bynnag fo'ch oedran

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grwp Cerdd AM DDIM

Unrhyw oedran, unrhyw allu, unrhyw offeryn (cantorion hefyd!) ac unrhyw arddull!
Bob ail ddydd Llun o'r mis. Jyst troi lan.

 • Lleoliad: Rhymney Day Centre, NP22 5LR
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Clwb Rygbi Abertyswg
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Ieuenctid Fochriw

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarfer corff i gerddoriaeth!

Dosbarth ffitrwydd sy'n addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cynyddu ffitrwydd, siâp a thôn.

 

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: £4
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth ffitrwydd cymdeithasol mam a babi sy'n addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd. Gellir addasu ymarferion hefyd yn dibynnu ar eich adferiad ôl-enedigol.

Eisiau mynd allan o'r tŷ, mwynhau ychydig o awyr iach, cwrdd â mamau eraill, treulio amser gyda'ch babi a chael rhywfaint o ymarfer corff?

Archebwch eich lle drwy gysylltu â 07834951339

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:30
 • Pris: £6
 • Ffon: 07834 951339
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

For mental health and social change.
We work with people who are experiencing challenges with their mental health, and with communities who want to create a greater sense of connection, ownership and wellbeing in the places that they live.

 • Lleoliad: Hafod Deg
 • Amser: 10:30 - 13:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 245802
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Menopause and Wellbeing group

Come along for a chat and a cuppa with some friendly faces.

Tuesdays 5-6pm and Thursdays 6-7pm

 • Lleoliad: Abertysswg Community Centre
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Menopause and Wellbeing group

Come along for a chat and a cuppa with some friendly faces.

Tuesdays 5-6pm and Thursdays 6-7pm

 • Lleoliad: Abertysswg Community Centre
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Banc Bwyd (Efengylu Cymoedd Gwent)

Mae Efengyliaeth Cymoedd Gwent yn ymestyn allan i gymunedau yng Nghymru gyda'u llenyddiaeth Gristnogol, parseli bwyd a gwasanaethau gwrando.

 • Lleoliad: Canolfan Cymuned Ael-y-Bryn
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd - dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran - Deri
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: Phil - 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael strôc, byddwch yn deall yr effaith y gall ei chael ar fywyd bob dydd. Rydyn ni yma i helpu.

 • Lleoliad: Neuadd y Pentref Tir-y-Berth
 • Amser: 09:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 222728
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Noson Bingo

Anghofiwch y straen o ddydd i ddydd gyda gêm hwyliog o bingo..

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01685 840627
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Taekwondo yw celfyddyd draddodiadol Corea o hunan-amddiffyn. Mae'n gymhwysiad medrus o giciau, dyrnu, taro, dal a thaflu.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Ael-Y-Bryn
 • Amser: 18:30 - 19:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07548 108956
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Taekwondo yw celfyddyd draddodiadol Corea o hunan-amddiffyn. Mae'n gymhwysiad medrus o giciau, dyrnu, taro, dal a thaflu.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Ael-Y-Bryn
 • Amser: 17:30 - 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07548 108956
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn gweithio ar brosiectau tîm ac yn aml yn creu eitemau wedi'u gwau/crosio ar gyfer elusennau. Gallwch ddod ag unrhyw grefftau yr ydych yn eu mwynhau ac ymuno â ni am natter a phaned o de/coffi.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Fochriw
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: Charges may apply
 • Ffon: fruityfridays@outlook.com
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae CBS yn darparu cymorth a chyngor ymarferol i rieni sy’n ofalwyr yng Nghymru. Yn cynnig cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth 1:1, gwasanaethau llyfrgell, siaradwyr rheolaidd a llawer mwy…

 • Lleoliad: Furniture Revival Centre
 • Amser: 12:00 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â Strollers Cymdeithasol Rhymni am awyr iach, cyfeillgarwch ac ymarfer corff.

Cadarnheir y lleoliad ar Facebook ac ar Cwtsh bob wythnos.

 • Lleoliad: Yn amrywio - gweler tudalenau Facebook
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07855 334115
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch y pethau sylfaenol o ddefnyddio iPad neu gyfrifiadur tabled tebyg.

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01685 840606
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn grŵp cyfeillgar a chroesawgar lle gallwch gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd gyda phaned o goffi a chacen.

 • Lleoliad: Eglwys y Plwyf Sant Tyfaelog, Pontlotyn
 • Amser: 09:00 - 12:00
 • Pris: Charges may apply
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i chwarae pŵl am hwyl, neu cofrestrwch ar gyfer un o'n twrnameintiau pŵl rheolaidd.

 • Lleoliad: Clwb Cymdeithasol Rhymni
 • Amser: 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 267487
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i brofi eich sgiliau gwybodaeth gyffredinol yn ein cwis.

 • Lleoliad: Clwb y Bragdy, Rhymni
 • Amser: 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 841891
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarfer Cor Mileniwm

Mae canu yn gwneud i chi deimlo'n well. Dewch draw i wneud cerddoriaeth tra'n gwneud ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Idris Davies School
 • Amser: 19:30 - 21:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ffansi dy hun fel y Tom Jones neu Shirley Bassey nesaf. Dewch i roi cynnig ar ein noson meic agored.

 • Lleoliad: Farmers Arms, Rhymni
 • Amser: 19:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01685 843824
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Karate cyfeillgar. Croeso i bawb.
Datblygu a gwella yn un o'r arddulliau Karate cryfaf.

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn a Merched Pontlottyn
 • Amser: 19:00 - 20:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Iechyd Dynion URV

Teimlo yr hoffech chi siarad, codi pethau oddi ar eich brest neu ffansio ychydig oriau di-straen i ffwrdd o bopeth?

 • Lleoliad: Rhymney Rugby Club
 • Amser: 18:30 - 20:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07312101523 [Phil Williams]
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cadwch yn iach a chadwch yn heini.

 • Lleoliad: Ael-y-Bryn Community Centre
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Rhymni, Tan-y-Llan
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae’r Cylch Ti a Fi yn gyfle gwych i rieni neu warcheidwaid gwrdd yn rheolaidd a mwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu wrth ymarfer eich Cymraeg.

 • Lleoliad: St. David’s Community Centre
 • Amser: 13:00 - 14:30
 • Pris: £2.00
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch am baned, cacen a sgwrs. Gwnewch ffrindiau newydd!

 • Lleoliad: St David's Church
 • Amser: 10:45 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn cynnig cymorth i oroeswyr strôc, gofalwyr, teulu a ffrindiau. Wedi’u hadeiladu ar gyfeillgarwch a hwyl, maen nhw’n ofod diogel a chefnogol i roi cynnig ar bethau eto ac i feithrin eich hyder wrth i chi ailadeiladu eich bywyd ar ôl strôc.

 • Lleoliad: Markham Community Centre
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Improve your English Skills

Dewch draw i helpu i wella eich sgiliau iaith Saesneg.

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01685 840606
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch lawr i Ganolfan Gymunedol Fochriw am noson hwyliog o Bingo.

 • Lleoliad: Fochriw Community Centre
 • Amser: 18:45 - 21:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae tenis bwrdd yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. Croeso i bob gallu.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ael-y-Bryn, Rhymni
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 844943
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'n ddosbarth cynyddol sy'n wych ar gyfer cydbwysedd a chydsymud, yn helpu i adeiladu a chynnal màs cyhyr ac yn llosgi braster fel dim arall.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Rhymni
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhwydwaith Rhieni

Mae'r Rhwydwaith yn darparu ffyrdd o ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd ar draws y fwrdeistref.

 • Lleoliad: St David's Community Centre
 • Amser: 12:15 - 14:15
 • Pris: £1
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth TG

Dewch i ddysgu hanfodion pori'r we, anfon e-byst, siopa ar-lein a llawer mwy.

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ymuno â ni i gwrdd â phobl leol i wneud ffrindiau newydd a chael sgwrs gyda phaned o de mewn lle diogel a chynnes.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dewi Sant
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07855 334115
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni'n darparu ffyrdd o ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd ar draws y fwrdeistref.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Abertyswg
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i lawr, camwch i'r oche, a chwaraewch dartiau gyda ni.

 • Lleoliad: Rhymney Social Club
 • Amser: 20:00 - 22:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 267487
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â'r côr - cwrdd â ffrindiau newydd! Croesawu pob canwr gwrywaidd a fydd yn canu hyd eithaf eu gallu.

 • Lleoliad: Ysgol Idris Davies, Abertyswg
 • Amser: 19:30 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01685 841431
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae bingo yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd cyfeillgar llawn hwyl - ac efallai ennill gwobrau!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ael-y-Bryn, Rhymni
 • Amser: 19:30 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01685 844943
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caru pêl-droed? Eisiau aros yn actif? Ymunwch â Chlwb Pêl-droed Cerdded Cwm Rhymni Uchaf.

 • Lleoliad: Ysgol Idris Davies
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Ffau Dynion Cwm Rhymni Uchaf yn cynnig gofod lle gall dynion ymlacio, dysgu/dysgu sgiliau newydd neu ddod draw am y craic a sgwrs dros baned a chael pethau oddi ar eu meddwl, os dymunwch, mewn sesiwn gyfeillgar anfeirniadol. gosodiad.

 • Lleoliad: Pafiliwn Bowls Rhymni
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni’n grŵp cyfeillgar a chroesawgar o ddynion a merched sy’n hoffi dod at ein gilydd i gael natter da dros baned, gêm o bingo a hwyl.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Amser: 13:15 - 15:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn frwd dros roi cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy gyfrwng y Gymraeg, rydym yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw hi i chi fel rhiant ddewis yr addysg orau i’ch plentyn.

 • Lleoliad: St. David's Community Centre
 • Amser: 12:30 - 14:45
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid ydym yn meddwl y dylai unrhyw un yn ein cymuned orfod wynebu newynu. Dyna pam rydyn ni’n darparu tridiau o fwyd brys cytbwys maethol a chymorth i bobl leol sy’n cael eu hatgyfeirio atom mewn argyfwng. 

 • Lleoliad: Canolfan Hafod Deg, Rhymni
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: Referral
 • Ffon: 07944 354175
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i'n bore coffi yn Eglwys Elim, Pontlotyn. Ymlaciwch a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Eglwys Elim, Pontlotyn
 • Amser: 11:00 - 12:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07835 001900
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymarfer eich Cymraeg gyda chymysgedd gwych o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl.

 • Lleoliad: Capel Penuel, Rhymni
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM - FREE
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i'r sesiwn galw heibio Cyflogaeth yng Nganolfan Gymunedol Ael-Y-Bryn. Dydd Mawrth cyntaf bob mis.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Ael-Y-Bryn, Rhymni
 • Amser: 10:00 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864227
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galw Heibio Cymorth Cyflogaeth

Llyfrgell Rhymni

10am - 12.30pm

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 10:00 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn frwd dros roi cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Lleoliad: St. David's Community Centre
 • Amser: 09:15 - 11:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07950 591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gan Gampfa Rhymni bwysau rhydd, offer cardiofasgwlaidd, bagiau pwnsh ​​a hyfforddwyr cymwys. Yn cau am 1pm ar benwythnosau.

 • Lleoliad: Campfa Fit4living
 • Amser: 08:00 - 21:00
 • Pris: £4 - check with provider on options
 • Ffon: 01685 842450
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul