Yr wythnos: 05 - 11 / 06 / 2023

Bargod, Aberbargod, Gilfach a Deri

Cymerwch olwg ar beth sydd ymlaen yn eich ardal. Os oes gennym ddolen bydd yn dangos mewn porffor ac wedi'i danlinellu gyda'r eicon canlynol () ar ôl y teitl. Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Clwb Ieuenctid Aberbargod

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Hanger
 • Amser: 17:30 - 19:30
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Ieuenctid Deri

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

'Salvaged Creations' - Grŵp gwaith coed.
Dydd Mercher 2.00-4.00pm @ Llyfrgell Bargod

Cyfyngedig i 10 o gyfranogwyr

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
Ffon - 07798813373
Facebook - salvagedcreationswales

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: £3
 • Ffon: 07798813373
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Creu Baner Gyda 'TWINMADE'!

Dysgwch sut i wneud baner bersonol. Gweithgaredd AM DDIM gyda chyllid gan Gelfyddydau Caerffili a Gofalwyr Caerffili. Archebu yn hanfodol! Ar gyfer oedolion a phlant (8+) rhiant neu warcheidwad sy'n dod gyda nhw. 30.05.2023 & 25.07.2023 2.00-5.00yp Archebwch Nawr! 01443 864714 ​​neu libbarg@caerffili.gov.uk

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Aventurion Emeralds (Ymarfer Band Cerdd)

Ymarfer band teulu llawn hwyl bob dydd Sul 1-5pm yn Eglwys Santes Gwladys.

Swyddi ar gael o fewn y band, chwaraewyr cloch a marimba profiadol. Mae angen llawer o rai bach hefyd.

Tambwrîn, cabasa a tharian.

Beth am lwch yr esgidiau tap yna a dewch draw i gael golwg!

 • Lleoliad: St Gwladys' Church Hall
 • Amser: 13:00 - 17:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Digidol

Dysgwch hanfodion cyfrifiaduron - anfon e-byst, syrffio'r we, siopa ar-lein a lawer mwy.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Digidol

Dysgwch hanfodion cyfrifiaduron - anfon e-byst, syrffio'r we, siopa ar-lein a lawer mwy.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau Zumba Aur ar gyfer oedolion hŷn sy'n chwilio am Ddosbarth Zumba wedi'i addasu.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 13:30 - 14:30
 • Pris: Adult: £4 Child: £2.50
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni am gemau a gweithgareddau yn Llyfrgell Bargod. Ffordd wych o gadw'r plantos yn brysur ar fore Sadwrn.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 11:40 - 15:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cyfarwyddiadau, dim ond dychymyg! Cysylltu ar draws cenedlaethau. Dysgwch gyda'ch gilydd. Rhannwch sgil.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn darparu amgylchedd diogel, llawn hwyl a hollgynhwysol i deuluoedd, plant ac oedolion ag anghenion ychwanegol.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

4-8 mlynedd. Dewch draw am amser stori i blant bach yn Llyfrgell Bargod.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 10:20
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cylchedau

Ni fyddwch wedi diflasu pan fyddwch yn gwneud hyfforddiant cylched. Mae'r ymarfer hwn yn codi cyfradd curiad eich calon ac yn cryfhau'ch cyhyrau.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:55
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Crosio

Ewch allan, gwnewch ffrindiau, dysgwch sgiliau newydd a byddwch yn greadigol gyda'n clwb Crosio.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Byddwch yn greadigol gyda'n dosbarth celf - a gwnewch ffrindiau newydd. Sesiwn cyntaf am ddim.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bawb ymuno yn y grwpiau amrywiol i gael natter, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau bod yn rhan o gymuned. Mae'r pris yn cynnwys brecwast.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Cartref
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â Slimming World heddiw am gefnogaeth ac ysbrydoliaeth i'ch helpu i gyrraedd pwysau eich breuddwydion. Cynhelir y sesiynau am 07:00am, 09:00am, 10:30am.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 07:00
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llawer o rythmau - ymarfer corff ysgafn - symbyliad meddwl - cerddoriaeth dda - cwmni cyfeillgar - gwych i'r grŵp oedran hŷn -  hyd yn oed paned!

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 22:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i arddio gyda ni - ffordd wych o hybu iechyd corfforol a meddyliol.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Bargod
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Wrth i ni heneiddio, mae ein cyrff yn dechrau colli eu gallu i gadw cydbwysedd. Gwaethygir hyn gan golli cyhyrau os nad ydym yn cael cymaint o ymarfer corff ag yr oeddem.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:55
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: £3
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: £3
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 16:00 - 16:30
 • Pris: £3
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

4-8 mlynedd. Dewch draw am amser stori i blant bach yn Llyfrgell Bargod.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 15:45 - 16:05
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gallwn helpu i roi cyngor i chi ar sut i fyw'n dda gyda COPD a'ch cefnogi trwy gyfnod anodd.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bargoed Cerdded a Siarad

Ymunwch â ni am dro (a sgwrs). Cadwch yn heini, mwynhewch y golygfeydd a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llwybr Beicio Bargod. Bristol Terrace
 • Amser: 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07590 592902
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn canu amrywiaeth o gerddoriaeth o Abba i Emynau Cymreig. Dewch draw i gael hwyl yn canu gydag eraill yn eich cymuned, gwneud ffrindiau a mwynhau cwmni eraill.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret
 • Amser: 10:00 - 11:45
 • Pris: £2.00
 • Ffon: Kath: 01443 829658
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwella eich Saesneg. Ennill hyder a gwella eich sgiliau mewn Saesneg bob dydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sesiwn Chwarae!

Chwarae rhydd gyda theganau, yn addas i blant 1 i 4 oed, gyda theganau wedi’u rhoi gan ToyboxProjectUK.

 • Lleoliad: Llyfregell Aberbargoed
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Croeso

Ymarferwch eich Cymraeg gyda chymysgedd gwych o ddysgwyr o bob gallu a siaradwyr rhugl - gyda choffi a chacennau!

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 10:00 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Undeb Credyd Bargod

Mae undeb credyd yn gwmni ariannol cydweithredol sy’n darparu cynilion, benthyciadau ac amrywiaeth o wasanaethau i’w aelodau. Mae'n eiddo i'r aelodau ac yn ei reoli.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd y prosiect Cwpwrdd Gwaith yn rhoi dillad cyfweliad i bobl sy'n chwilio am waith yn ein cymuned.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gitâr, canwr, basydd, chwaraewr allweddellau, drymiwr? Fe'ch gwahoddir i gyd i'n noson jam cerddoriaeth. Roc ymlaen!

 • Lleoliad: Bar Miwsig Bourton's
 • Amser: 19:30 - 23:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i roi cynnig ar Skittles yng Nghlwb Gweithwyr Gilfach.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 23:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn croesawu aelodau newydd, yn enwedig ffotograffwyr sy’n awyddus i wella eu sgiliau. Byddwch yn mwynhau rhannu’ch diddordeb mewn ffotograffiaeth ag eraill yn y clwb.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Bargod
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Erobeg Dŵr

Mae aerobeg dŵr yn darparu trefn cardio da, tra bod y dŵr gwrthiant yn helpu ymhellach gyda cholli pwysau.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:45
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

P'un a gawsoch brofiad neu ddim profiad o gwbl. Dewch draw i roi cynnig arni neu dim ond i ddod yn heini. Gwych am hyder a disgyblaeth i blant.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Bargod
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd crefftau ymladd fel bocsio a chic-focsio yn cadw'ch plentyn yn iach ac yn gorfforol egnïol wrth ddysgu hyder, ffocws, disgyblaeth a mwy iddo.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Bargod
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â Slimming World Heddiw Am Gefnogaeth Ac Ysbrydoliaeth I'ch Helpu i Gyrraedd Pwysau Eich Breuddwyd. Sesiynnau 17:00 & 19:00

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 17:00
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Cyfrifiadurol TG

Dysgwch sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol - pori'r we, anfon e-byst, prynu ar-lein, Zoom ac ati.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Helpu pobl sy'n cael trafferth fforddio'r siop fwyd wythnosol.

 • Lleoliad: Eglwys St Pedr, Aberbargoed
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Croeso

Ymarferwch eich Cymraeg gyda chymysgedd gwych o ddysgwyr o bob gallu a siaradwyr rhugl - gyda choffi a chacennau!

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man diogel a meithringar i oedolion ag ADY a’u rhieni/gofalwyr.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae crefftio yn ffordd wych o fod yn greadigol a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cylch galw heibio i rieni a phlant bach - arwyddo caneuon a hwiangerddi.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Scrabble

Clwb Scrabble? Croeso i bob oed! Bargod? Gadewch i ni gael gair!

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bore o ddawnsio a chanu ac yna amser chwarae rhydd i blant cyn oed ysgol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwella eich Saesneg. Ennill hyder a gwella eich sgiliau mewn tasgau Saesneg bob dydd fel ysgrifennu CV neu helpu eich plant gyda gwaith cartref.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:45 - 12:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni yng Nghlwb Gweithwyr Gilfach am gêm neu ddwy o pŵl (ac efallai cwrw!).

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 23:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Arbenigwyr mewn disgyblaethau America Ladin, Neuadd Ddawns a Dilyniant. Arferion dawnsio teilwng o Tik Tok! Yn addas ar gyfer pobl ifanc 5 oed.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 18:00 - 18:45
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn cyflwyno plant 7+ oed i ddawnsiau mwyaf poblogaidd America Ladin, Neuadd Ddawns a Sequence. Mae dawnswyr yn dilyn maes llafur IDTA.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 17:15 - 18:00
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn cyflwyno plant 4-7 oed i ddawnsiau mwyaf poblogaidd America Ladin, Neuadd Ddawns a Sequence. Mae dawnswyr yn dilyn maes llafur IDTA gan ddysgu cyfanswm o 12 dawns a chyflawni Sash a Rosette ar gyfer pob dawns yn dilyn gradd ymarferol. Ar ôl cyflawni eu 12 Rosettes, bydd dawnswyr wedyn yn symud ymlaen i raddfeydd Medal yr holl ffordd i fyny at wobrau Goruchaf Rhyngwladol.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 16:30 - 17:15
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns symud i gerddoriaeth wedi'u teilwra i ferched a bechgyn 18 mis - 4 oed. Mae dosbarthiadau wedi'u strwythuro i gynorthwyo datblygiad corfforol a synhwyraidd plant, yn ogystal â chefnogi sgiliau dysgu cwricwlwm sylfaenol fel cyfrif, adnabod lliw a siâp, geirfa a sgiliau iaith. Cyflawnir dysgu wrth ddilyn gweithgareddau, straeon, syniadau a breuddwydion trwy ddawns a symudiad dychmygus sy'n bleserus ac yn hwyl.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 16:00 - 16:30
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gwyddbwyll yn ffordd wych o gadw'ch meddwl yn heini - a gwneud ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Bar Miwsig Bourton's
 • Amser: 14:30 - 18:30
 • Ffon: 01443 858790
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Esgus gwych i fynd allan o'r tŷ, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Aberbargoed
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch lawr i fod yn greadigol gyda chrefftau yn Neuadd Eglwys Santes Gwladys.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn mwynhau dod at ein gilydd am natter wythnosol, Cael rhywfaint o fwyd, mwynhau cwmni pobl eraill a rhai gemau a gweithgareddau hwyliog.

 • Lleoliad: Neuadd Cartref
 • Amser: 10:30 - 13:00
 • Pris: £4
 • Ffon: Dianne: 01443 836679
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dawnsio yn ffordd wych o gadw'n heini ac iach yn y meddwl a'r corff.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: £2
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bawb ymuno â ni am awr o hwyl a chwmni da wrth fwynhau paned o de/coffi a chacen flasus.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd y dosbarth hwn yn gwneud i chi symud ac ysgwyd eich cluniau, mae'n cynnwys cymysgedd aerobig a chyflyru o rythmau Caribïaidd a Lladin.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:55
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Aikido yn grefft ymladd Japaneaidd fodern sydd wedi'i rhannu'n nifer o wahanol arddulliau. Gwych ar gyfer cadw'n heini.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Kettlebells yn wych ar gyfer adeiladu cryfder corff llawn, symudedd, a hyd yn oed dygnwch cardio.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 18:55
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn arbenigo mewn helpu pobl i ddatblygu meddwl a chorff iach ac i deimlo'n fwy diogel trwy gyfarwyddyd Taekwondo o ansawdd, cynhwysfawr a phroffesiynol.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cymorth Gwaith Cartref

Cael trafferth helpu eich plant gyda'u gwaith cartref. Rydyn ni yma i helpu!

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 15:30 - 16:30
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i'n man diogel, cwrdd â ffrindiau, chwarae Bingo a chael eich diddanu.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 13:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i ni amrywiaeth o grefftau, gan gynnwys gwneud cardiau, crosio, gwau, lliwio a jig-sos ac mae gennym rai deunyddiau ar gael ar y safle.

 • Lleoliad: Awaken House of Prayer
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £1 Donation
 • Ffon: 07486312247
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae crefftio wedi'i dangos ei fod yn gwella ystwythder meddwl, yn gwella symudiadau echddygol bras a mân, a hefyd yn lleihau dirywiad gwybyddol.

 • Lleoliad: Hills Church Aberbargod
 • Amser: 13:00 - 14:30
 • Ffon: 01633 619568
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ailddosbarthu gwarged y diwydiant bwyd, a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff, i gymunedau lleol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 13:30 - 14:30
 • Pris: £2.50/bag
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Prydau Disgownt Pensiynwyr

Cael pryd poeth am brisiau gostyngol, a gwneud ffrindiau newydd.
 

 

 • Lleoliad: Square Royale
 • Amser: 12:00 - 18:00
 • Pris: £6.50
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran Deri
 • Amser: 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cadwch eich meddwl a'ch corff yn heini trwy ddysgu sgiliau dawns newydd Nid yw dod yn fwy heini erioed wedi bod yn gymaint o hwyl.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: £4.00
 • Ffon: 07872010243
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Crosio

Ewch allan, gwnewch ffrindiau, dysgwch sgiliau newydd a byddwch yn greadigol gyda'n clwb Crosio.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:45
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Dawns Cymunedol

Cael hwyl, gwneud ffrindiau a chadw'n heini gyda'n grŵp dawns cymunedol.
 

 

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gallwn eich helpu gyda chyfweliadau, CVs, ceisiadau a llawer mwy.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864227
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael strôc, byddwch yn deall yr effaith y gall ei chael ar fywyd bob dydd. Rydyn ni yma i helpu.

 • Lleoliad: Sesiwn Zoom
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: Mike Rees: 01495 222728
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwnewch i'ch sudd creadigol lifo, a gwnewch ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ei ddarllen yn barod? Yna beth am ddod ag ef i lawr i Bargod Community Bookwap yn yr YMCA.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 09:30 - 13:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Malwch eich dwylo, ewch allan a thyfu yng ngardd Canolfan Gymunedol Bargod.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Bargod
 • Amser: 09:00 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim byd i'w ddarllen? Ewch lawr i Ganolfan Gymunedol Deri a gwneud defnydd o'n llyfrgell.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 09:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn grŵp cyfeillgar a chroesawgar lle gallwch gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd gyda phaned o goffi a chacen.

 • Lleoliad: St Tyfaelog Parish Church
 • Amser: 09:30 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul