Yr wythnos: 25 - 01 / 10 / 2023

Bargoed, Aberbargoed, Gilfach, Deri a Pengam

Sut i ddefnyddio'r canllaw

1) Edrychwch ar a chwilio'r canllaw ardal gan ddefnyddio'r diwrnod a'r math o hidlwyr chwilio digwyddiad fel y dymunwch.
2) Edrychwch ar y canllaw wythnosol fel pdf ac argraffwch gopi os dymunwch trwy glicio ar y llun isod.

Bargod, Aberbargod, Gilfach, Deri a Phengam
25 Medi - 1 Hydref 2023

Rydym yn ymdrechu i wirio bod digwyddiadau a gweithgareddau a ddangosir ar gael bob wythnos.
Gwiriwch trwy edrych ar y canllaw wythnosol wedi'i ddiweddaru
neu cysylltwch â'r gwesteiwr, darparwr neu leoliad i wirio gan ddefnyddio'r manylion a ddangosir neu trwy ddilyn dolen y digwyddiad.

Mae dolenni digwyddiadau, os ydynt ar gael, yn dangos mewn porffor ac mae ganddynt yr eicon saeth ()
Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol nad ydym yn gyfrifol am eu cynnwys.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Dewch draw i ddysgu sut i wnio neu wella eich sgiliau gwnïo.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 12:30 - 15:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth Bwyta'n Iach (Galw Heibio)

3ydd dydd Iau y mis.

Dewch i sgwrsio ag Ymarferydd Cynorthwyol Deieteg am y canllawiau cyfredol ar gyfer bwyta'n iach. Rydym yn cynnig y cyfle i drafod eich pryderon, cynnig cefnogaeth a chyngor ar ddiet cytbwys iach. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i chi gyfeirio at wasanaethau cymorth pellach a fydd yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth Bwyta'n Iach (Galw Heibio)

Dydd Iau 1af y mis.

Dewch i sgwrsio ag Ymarferydd Cynorthwyol Deieteg am y canllawiau cyfredol ar gyfer bwyta'n iach. Rydym yn cynnig y cyfle i drafod eich pryderon, cynnig cefnogaeth a chyngor ar ddiet cytbwys iach. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i chi gyfeirio at wasanaethau cymorth pellach a fydd yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth Bwyta'n Iach (Galw Heibio)

3ydd dydd Mawrth y mis.

Dewch i sgwrsio ag Ymarferydd Cynorthwyol Deieteg am y canllawiau cyfredol ar gyfer bwyta'n iach. Rydym yn cynnig y cyfle i drafod eich pryderon, cynnig cefnogaeth a chyngor ar ddiet cytbwys iach. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i chi gyfeirio at wasanaethau cymorth pellach a fydd yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

 • Lleoliad: Llyfrgell Aberbargod
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Babanod (Stori a Rhigwm Cymraeg)

Dewch gyda'ch babi ar gyfer Stori a Rhigwm Cymraeg.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae beicio yn ffordd wych o gadw'n heini yn y meddwl a'r corff.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 17:00 - 17:45
 • Pris: Contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'r sesiynau hyn wedi'u hanelu at bob merch ac wedi'u cynllunio i hybu lles, hunan-barch a chreu cysylltiad dilys dwfn gyda chi ac aelodau eraill o'r cylch. Nid oes angen i chi gael unrhyw brofiad creadigol i ymuno â'r sesiynau.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Mathemateg

Gwella eich sgiliau mathemateg.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rheoli Arian (Lluosi)

Dysgwch sut i luosi eich cyfleoedd cyflogaeth.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rheoli Arian (Lluosi)

Dysgwch sut i reoli'ch arian yn well gyda'r Prosiect Lluosi.

 • Lleoliad: Bargoed Library
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ffoniwch Ffion ar 07488 350518 i archebu eich lle.

 • Lleoliad: Bargoed YMCA
 • Amser: 12:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Côr Merched Cefn Hengoed yn cyfarfod bob dydd Mercher (yn ystod y tymor) yn Neuadd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed rhwng 7 - 9pm.
Nid oes angen clyweliad a dim angen gallu darllen cerddoriaeth. Cael hwyl, gwneud ffrindiau a mwynhau.

 • Lleoliad: Neuadd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 815304
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mwynhewch daith gerdded fisol o amgylch Rhymni a thu hwnt yn adrodd hanesion treftadaeth gymdeithasol gyfoethog Rhymni.

Bob dydd Sul cyntaf o'r mis am 10am. Lleoliad wedi'i gyhoeddi ar Facebook.

 • Lleoliad: Lleoliad - wedi'i gadarnhau ar-lein bob wythnos
 • Amser: 10:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Merched

Rydym yn cyfarfod bob nos Fawrth am 7pm. Mae gennym fingo, tripiau a chynulliad cymdeithasol braf o ferched. Rydyn ni'n gwneud cwisiau, yn agor y clo a bingo arian parod. Rydym yn trefnu teithiau a nosweithiau parti ar gyfer ein haelodau.

 • Lleoliad: Clwb Arthur Balfour
 • Amser: 19:00
 • Ffon: 07860 101533
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bingo

Prynhawn bingo. Tocynnau ar werth am 1.30pm bob dydd Llun. Agorwch y clo. Tote a Raffl. Te a Choffi ar gael. Llygaid i lawr am 2.15pm.

 • Lleoliad: Clwb Arthur Balfour
 • Amser: 13:30 - 16:00
 • Ffon: 07860101533
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein bingo cymunedol anhygoel!

Bob dydd Mercher.

Drysau'n agor am 1.30pm, gwerthiannau tocynnau yn dod i ben am 2.15pm.

 • Lleoliad: The George, Aberbargoed
 • Amser: 13:30
 • Ffon: +44 1443 835999
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'n hysbys bod gweu a chrosio yn hybu ymdeimlad o dawelwch ac ymlacio, a all helpu i leihau straen a phryder. Trwy ganolbwyntio ar symudiadau ailadroddus gwau neu grosio, gall y meddwl fynd i gyflwr myfyriol, gan ddarparu ymdeimlad o gydbwysedd meddyliol ac emosiynol.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarfer band teulu llawn hwyl bob dydd Sul 1-5pm yn Eglwys Santes Gwladys. Swyddi ar gael o fewn y band, chwaraewyr cloch a marimba profiadol. Mae angen llawer o rai bach hefyd. Tambwrîn, cabasa a tharian. Beth am lwch yr esgidiau tap yna a dewch draw i gael golwg!

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 13:00 - 17:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 10:40
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein sesiynau hwyl i’r teulu yn gyfle gwych i chwarae gemau ac ymuno mewn gweithgareddau gyda’ch teulu. Mae hefyd yn gyfle gwych i gymdeithasu gyda theuluoedd eraill a gwneud ffrindiau newydd. Mae gennym ni amrywiaeth o gemau a gweithgareddau sy’n addas i deuluoedd ar gael mewn lle diogel a chynnes.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 11:40 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grwp Cerdded Glan-y-Nant

Grwp cerdded cymysg ar y penwythnos. Dewch draw i ymuno â ni.

 • Lleoliad: Tu faes i Own Bake, Pengam
 • Amser: 10:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07880 791420
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 10:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Diodydd poeth am ddim mewn amgylchedd cynnes a diogel. Ar gael yn ystod oriau agor.
Dydd Sadwrn: 9.30 am tan 4 pm

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 16:00
 • Pris: FREE
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae The George yn dafarn gymunedol yng nghanol Aberbargod. Dydd Gwener cyntaf bob mis yw Bingo Disgo gyda DJ Mixster.

 • Lleoliad: Y George, Aberbargod
 • Amser: 20:00
 • Pris: £10
 • Ffon: 01443 835999
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yma yng Nghlwb Gweithwyr Gilfach rydym yn cynnig croeso cynnes a chyfeillgar i Aelodau a'r rhai nad ydynt yn aelodau.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ar gyfer plant 8 - 12 oed a hoffai ddatblygu eu sgiliau codio. Mae gan y grŵp fynediad i systemau digidol i ddysgu sut i godio. Mae'n gyfle i ddysgu sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol, adeiladu tîm a gwneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl trwy ddysgu.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ar gyfer plant 8 - 12 oed a hoffai ddatblygu eu sgiliau codio. Mae gan y grŵp fynediad i systemau digidol i ddysgu sut i godio. Mae'n gyfle i ddysgu sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol, adeiladu tîm a gwneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl trwy ddysgu.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 16:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gwyddbwyll yn ffordd wych o gadw'ch meddwl yn heini - a gwneud ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons, Bargod
 • Amser: 13:00 - 18:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 858790
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth grŵp - angen apwyntiad
Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
Cefnogaeth sydd naill ai wyneb yn wyneb, rhithwir neu dros y ffôn
Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 12:00 - 13:00
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 085 2219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gennym grŵp gweu a siarad bendigedig ar ddydd Gwener 10 am - 1 pm - mae costau'n cynnwys yr holl ddeunyddiau ac offer ynghyd â rholyn ffres. Dewch draw i ymuno â ni ar gyfer grŵp gwau/crosio cyfeillgar i gwrdd â phobl newydd, rhannu eich sgiliau a'ch gwybodaeth a chael hen natter ymhlith ffrindiau.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cartref, Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: £4 - includes roll and knitting materials and equipment)
 • Ffon: 01443 836679
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi wedi bod yn ddi-waith oherwydd heriau iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni helpu. Mae'r Gwasanaeth Di-waith yn canolbwyntio ar eich nodau, cryfderau a galluoedd, gan ddarparu hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi'n eu hwynebu, dysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a meithrin yr hyder rydych chi ei eisiau.

 • Lleoliad: Canolfan Gwaith Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01633 810718
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i roi cynnig arni neu i fwynhau chwerthin gan eraill yn ein noson meic agored gomedi.
Dydd Iau diwethaf bob mis.

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons, Bargod
 • Amser: 20:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07547 356595
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sicrhewch gefnogaeth gan eraill gyda'n Grŵp Cyfoedion Iechyd Meddwl Merched

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 11:30 - 13:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth Sgiliau Sylfaenol gyda dysgu llythrennedd, iaith a rhifedd i oedolion a phobl ifanc.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi wythnosol gyda gweithgareddau thema, gan gynnwys cerddoriaeth, celf a dawns i oedolion sy'n byw gyda dementia, gofalwyr a'u teuluoedd.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 10:00 - 11:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 862599
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cwrdd â phobl eraill sydd hefyd yn gofalu am blant bach mewn amgylchedd diogel a chroesawgar.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cymorth a Chyngor Ariannol am ddim gan Banc Barclays. Ddim ar gael rhwng 1 a 2 pm.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno yn yr hwyl.

 • Lleoliad: Clwb Golff Bargod
 • Amser: 19:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07999 406176
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall ioga eich gwneud yn gryfach ac yn fwy hyblyg. Mae'n ffordd wych o aros yn heini ac yn egnïol. Byddwch hefyd yn teimlo'n fwy ffocws ac yn effro.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp cymorth ar gyfer lles menywod. Croeso i bawb - Dydd Mercher cyntaf bob mis.

 • Lleoliad: Markham Community House & Leisure Centre
 • Amser: 18:30 - 20:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01495 226370
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hyfforddiant gan Elizabeth Millington - Gwybodaeth bellach trwy islwynartproject@gmail.com

Mae'r sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim tra bod sesiynau pellach yn costio £4.

cyflenwir yr holl ddeunyddiau yn rhad ac am ddim.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: £4 - first session free
 • Ffon: 01443 875398
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgowtiaid ydyn ni ac mae croeso i bawb yma. Bob wythnos, rydym yn helpu bron i hanner miliwn o bobl 4-25 oed i ddatblygu sgiliau am oes. Ydych chi'n barod i ymuno â'r antur?Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Neuadd Sgowtiad Gilfach
 • Amser: 18:30 - 19:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07368 963515
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Eglwys Sant Pedr, Aberbargod
 • Amser: 14:30 - 18:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 811490
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno ag Undeb y Mamau Santes Gwladys ar gyfer ein cyfarfod cyfeillgar a chroesawgar. Ail ddydd Mercher bob mis.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'r Clwb yn cyfarfod unwaith bob pythefnos ar brynhawn dydd Mercher ac yn cael ei redeg a'i ariannu'n gyfan gwbl gan yr aelodau. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn cynnwys te/coffi a sgwrs, cyfarfod busnes byr ac yna gêm o bingo. Byddant hefyd yn cynnwys gweithgareddau eraill ar wahanol adegau, fel siaradwyr gwadd a bwffe. Bob pythefnos.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 13:30 - 15:45
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07811 007874
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall pob un ohonom wynebu problemau sy'n ymddangos yn gymhleth neu'n fygythiol. Yn Cyngor ar Bopeth credwn na ddylai neb orfod wynebu’r problemau hyn heb gyngor annibynnol o ansawdd da. Dyna pam rydyn ni yma.

 • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Cefn Hengoed
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 0800 702 2020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni'n darparu ffyrdd o ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd ar draws y fwrdeistref.

 • Lleoliad: YMCA Bargoed
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn darparu llety, cefnogaeth, cyngor, gwirfoddoli, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

 • Lleoliad: Canolfan Gwaith Bargod
 • Amser: 09:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 0800 169 0190
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ffansi dy hun fel y Tom Jones neu Shirley Bassey nesaf. Dewch i roi cynnig ar ein noson meic agored.
Trydydd dydd Mawrth bob mis.

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons, Bargod
 • Amser: 19:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07547 356595
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sbri yn cymdeithasu a chadw'n heini gyda dawnsio llinell.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach, Bargod
 • Amser: 20:00 - 20:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sbri yn cymdeithasu a chadw'n heini gyda dawnsio llinell.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach, Bargod
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno ag Undeb y Mamau Gilfach ar gyfer ein cyfarfod cyfeillgar a chroesawgar. Dydd Mawrth cyntaf bob mis.

 • Lleoliad: Eglwys St. Margaret, Gilfach
 • Amser: 19:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 829658
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bob plentyn o oedran Ysgol Gynradd (neu o gwmpas) ddod i fwynhau awr o hwyl a gemau a gwobrau a straeon o’r Beibl (a gall unrhyw rieni sy’n awyddus i eistedd i mewn hefyd gael coffi!)

 • Lleoliad: Neuadd Gospel Deri
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 17:45
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 16:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gan ddarparu gwybodaeth gyffredinol, cyngor a chefnogaeth mewn llawer o feysydd bywyd ac o amgylch materion amrywiol, mae'r sesiynau'n ceisio cynorthwyo gydag unrhyw bwnc, o gyfeiriadedd rhywiol i hunaniaeth o ran rhywedd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 15:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno ag Undeb y Mamau Gilfach ar gyfer ein prynhawn cwis misol cyfeillgar a chroesawgar. Mae croeso i bawb ymuno â ni am awr o hwyl a chwmni da wrth fwynhau paned o de/coffi a chacen flasus. Mae'n lle gwych i gwrdd â phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Eglwys St. Margaret, Gilfach
 • Amser: 14:00 - 15:30
 • Pris: £2 per person - covers the costs of tea, coffee and cake
 • Ffon: 01443 829658
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein taith gerdded fisol a sgwrs gyfeillgar gyda choffi, te a phice ar y maen i ddilyn gyda Big Dog Coffee. Dydd Mawrth cyntaf bob mis.

 • Lleoliad: Coedwig Pengam NP12 3SY
 • Amser: 12:00 - 13:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01792 763350
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nod Pobl yn Gyntaf Caerffili yw cefnogi pawb ag anableddau dysgu yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda hyfforddiant, gwybodaeth a hyrwyddo hunan eiriolaeth.

Mae'r lleiniau yn edrych yn wych ac mae popeth yn tyfu'n braf. Os hoffech wirfoddoli gyda ni yng Ngerddi Addysgol a Meithrinfa Tarragan cysylltwch â Morgan Jones, sydd bellach yn Brif Arddwr i ni.

 • Lleoliad: Gerddi Tarragan
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 834444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno ag Undeb y Mamau Gilfach ar gyfer ein bore coffi misol cyfeillgar a chroesawgar. Mae croeso i bawb ymuno â ni am awr o hwyl a chwmni da wrth fwynhau paned o de/coffi a chacen flasus. Mae'n lle gwych i gwrdd â phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd wrth gael sgwrs a chymryd rhan mewn cwis byr llawn hwyl.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Gilfach
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: £2 per person - covers the costs of tea, coffee and cake
 • Ffon: 01443 832119
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i'n clwb cinio cyfeillgar yng Nghanolfan Gymunedol Cartref - wi-fi am ddim hefyd! Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cartref, Bargoed
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 836679
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

CLWB BYDDAF BARGOD - Dydd Mawrth 09:30 - 13:00 - cyfarfod bob yn ail wythnos

 • Lleoliad: Neuadd Sgowtiad Gilfac
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 485687
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae’r sesiynau hwyliog hyn yn rhoi’r cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau straeon, llyfrau a rhigymau gyda’ch plentyn, wedi’u darllen gan lyfrgellwyr plant a storïwyr cymunedol.

 • Lleoliad: Llyfregell Bargod
 • Amser: 10:30 - 11:15
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Diodydd poeth am ddim mewn amgylchedd cynnes a diogel. Ar gael yn ystod oriau agor:
Dydd Mawrth: 9.30am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mercher: 9.30am i 1pm a 2pm i 5pm
Dydd Iau: 9.30am i 1pm a 2pm i 5pm

 • Lleoliad: Llyfrgell Aberbargod
 • Amser: 09:30 - 17:00
 • Pris: FREE
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgowtiaid ydyn ni ac mae croeso i bawb yma. Bob wythnos, rydym yn helpu bron i hanner miliwn o bobl 4-25 oed i ddatblygu sgiliau am oes. Ydych chi'n barod i ymuno â'r antur?Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Neuadd Sgowtiad Gilfach
 • Amser: 18:00 - 19:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07368 963515
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Noson werin mewn Lleoliad Cerddoriaeth Fyw agos-atoch ym Margod yn canolbwyntio ar gerddoriaeth wreiddiol. Ail ddydd Llun y mis.

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons
 • Amser: 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07547 356595
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgowtiaid ydyn ni ac mae croeso i bawb yma. Bob wythnos, rydym yn helpu bron i hanner miliwn o bobl 4-25 oed i ddatblygu sgiliau am oes. Ydych chi'n barod i ymuno â'r antur?Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Neuadd Sgowtiad Gilfach
 • Amser: 19:30 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07368 963515
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 18:15
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Kettlebells fitness session

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 18:55
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 863072
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 16:45
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns i blant ac oedolion, a gynhelir gan yr Athro Cymwysedig Sam Morley a thîm cyfadran gwych!

 • Lleoliad: Stiwdio Ddawns DNL
 • Amser: 16:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07807 314881
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Lle gwych i gael cefnogaeth ar gyfer eich astudiaethau.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 15:30 - 16:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Diodydd poeth am ddim mewn amgylchedd cynnes a diogel. Ar gael yn ystod oriau agor.

Dydd Llun: 9.30am i 1pm a 2pm i 6pm (ar gau ar wyliau banc)
Dydd Mercher: 9.30am i 1pm a 2pm i 6pm

 • Lleoliad: Llyfrgell Deri
 • Amser: 09:30 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07523 931960
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Diodydd poeth am ddim mewn amgylchedd cynnes a diogel. Ar gael yn ystod oriau agor (Ar gau o 1pm - 2pm)

Dydd Llun: 9.30am i 1pm a 2pm i 5pm (ar gau ar wyliau banc)
Dydd Mawrth: 9.30am i 1pm a 2pm i 6pm
Dydd Mercher: 9.30am i 1pm a 2pm i 5pm
Dydd Iau: 9.30am i 1pm a 2pm i 5pm
Dydd Gwener: 9.30am i 1pm a 2pm i 6pm

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 17:00
 • Pris: FREE
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dyma eich cyfle i siarad â ni ac eraill sydd â phrofiad mewn rôl gofalu. Mae pob grŵp yn cyfarfod am awr a hanner, mae croeso i chi alw heibio am gyhyd ag y dymunwch, ac aros ymlaen wedyn! Rydym yn cyfarfod dydd Llun cyntaf y mis yn Murray's.

 • Lleoliad: Murray's, Bargod
 • Amser: 12:00 - 13:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 233218 or 07808 779367
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Cylch Ti a Fi yn gyfle gwych i rieni neu warcheidwaid gwrdd yn rheolaidd a mwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu wrth ymarfer eich Cymraeg. Yn ystod y tymor yn unig.

 • Lleoliad: Ysgol Bro Sannan, Aberbargoed
 • Amser: 09:30 - 11:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07483 405753
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Sul Plant

 • Lleoliad: Eglwys Bethel, Cefn Hengoed
 • Amser: 10:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812720
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 09:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Hyb Cymorth Cyn-filwyr Caerffili yn grŵp cymunedol ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach. Lansiwyd ein Hyb ym mis Mehefin 2021 ac rydym yn mynd o nerth i nerth, gyda 60+ o gyn-filwyr a’u teuluoedd yn mynychu bob wythnos. Os ydych yn gyn-filwr a ddim yn aelod o’r Hyb eto, byddem wrth ein bodd yn eich gweld a bydd croeso mawr i chi.

 • Lleoliad: Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07476 953677
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bawb ymuno â’r dosbarth hwn i gael hwyl drwy ddawnsio Zumba. Mae’r wythnos gyntaf am ddim, felly beth am ymuno â mi, i weld ai Zumba yw’r dosbarth cadw’n heini rydych chi wedi bod yn chwilio amdano. Mae Zumba Gold yn ddosbarth ymarfer dawns effaith isel egni uchel sy'n berffaith ar gyfer pobl dros 50 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cascade
 • Amser: 09:30 - 10:15
 • Pris: contact provider for charges
 • Ffon: 07908 496516
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: Charges apply - contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tai chi yn dyner ac nid yw'n egnïol. Dangoswyd bod buddion yn cynnwys effaith gadarnhaol ar gryfder cyhyrau, hyblygrwydd a chydbwysedd. Ymunwch â ni ar fore Gwener

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth GIG arbenigol rhad ac am ddim sy'n darparu cefnogaeth i ysmygwyr sydd eisiau cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Rydym yn rhedeg grŵp i bawb yn Ysbyty Ystrad Fawr ddydd Gwener yn yr adran cleifion allanol a grŵp arbennig ar gyfer mamau beichiog yn y clinig cyn geni  - mae angen apwyntiadau ar gyfer y ddau; cysylltwch â ni.

 • Lleoliad: Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach
 • Amser: 09:00 - 12:00
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 08502219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn croesawu aelodau newydd, yn enwedig ffotograffwyr sy’n awyddus i wella eu sgiliau. Byddwch yn mwynhau rhannu’ch diddordeb mewn ffotograffiaeth ag eraill yn y clwb.

 • Lleoliad: Eglwys Fethodistaidd Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth 1:1 - angen apwyntiad: 2.30 and 3 pm
Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
Cefnogaeth sydd naill ai wyneb yn wyneb, rhithwir neu dros y ffôn
Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 11:30
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 085 2219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mwynhewch y teithiau cerdded wythnosol o amgylch Rhymni a thu hwnt yn adrodd hanesion treftadaeth gymdeithasol gyfoethog Rhymni.

Bob dydd Iau (ac eithrio'r olaf o'r mis) am 11am.

 • Lleoliad: Lleoliad - wedi'i gadarnhau ar-lein bob wythnos
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch gyda'ch un bach i'r criw bach yma yn Fochriw ar gyfer plant 0 - 3 oed

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Amser: 12:30 - 14:00
 • Pris: Charges may apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Hanger
 • Amser: 17:30 - 19:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Slotiau bore Sadwrn i blant ADY yn unig.

Fferm deuluol wedi'i lleoli ger Parc Penallta hardd.

 • Lleoliad: Fferm Antur Colliers
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Ffon: 01443 711772
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

'Salvaged Creations' - Grŵp gwaith coed.
Dydd Mercher 2.00-4.00pm @ Llyfrgell Bargod

Cyfyngedig i 10 o gyfranogwyr

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
Ffon - 07798813373
Facebook - salvagedcreationswales

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: £3
 • Ffon: 07798 813373
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn grŵp cyfeillgar o ferched sy'n hoffi dod at ein gilydd ar gyfer grŵp gweu a siarad a/neu gêm o fowlio (yn eu tymor). Mae croeso i bawb ymuno â ni gydag unrhyw grefft llaw y dymunant ddod, rydym yn croesawu gwau, crosio, lliwio, celf grisial a mwy.

 • Lleoliad: Clwb Bowlio Gelligaer
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: Yes - £1 per week for Knit & Natter and bowling on Tuesdays - includes tea/coffee
 • Ffon: 07745 600932
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:30 - 21:30
 • Pris: £9 per person or £18 per couple
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau a gweithgareddau ffitrwydd yn y gymuned i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: £3 - individuals, £5 - couples per session
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch ychydig o grefftau newyddion dros baned neu ddwy. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 13:30 - 15:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07881 699498
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn Sgwadron Rhif 2353 Ystrad Mynach, Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol, rydym yn darparu ar gyfer pobl ifanc 12 oed (Blwyddyn 8) i 17 oed.
Hedfan, gleidio, saethu, saethyddiaeth, gweithgareddau anturus, pynciau seiber a STEM yw ein prif bethau sydd ar gael i gadetiaid.
Dydd Llun a Dydd Iau 1830-2130.

 • Lleoliad: Y tu ôl i Central Street, Ystrad Mynach,CF82 7EN
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch hanfodion cyfrifiaduron - anfon e-byst, syrffio'r we, siopa ar-lein a lawer mwy.

 • Lleoliad: Llyrfgell Bargod
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd - dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran - Deri
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: Phil - 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau Zumba Aur ar gyfer oedolion hŷn sy'n chwilio am Ddosbarth Zumba wedi'i addasu.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 17:30 - 18:15
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07908 496516
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cyfarwyddiadau, dim ond dychymyg! Cysylltu ar draws cenedlaethau. Dysgwch gyda'ch gilydd. Rhannwch sgil.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

4 - 8 mlynedd. Dewch draw am amser stori i blant bach yn Llyfrgell Bargod.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 10:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae canu yn bleser rhyfeddol a gall gefnogi iechyd a lles. Rydym yn chwilio ac yn croesawu unrhyw gantorion newydd a hoffai roi cynnig arni.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07762 380903
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ni fyddwch wedi diflasu pan fyddwch yn gwneud hyfforddiant cylched. Mae'r ymarfer hwn yn codi cyfradd curiad eich calon ac yn cryfhau'ch cyhyrau.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 18:55
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Byddwch yn greadigol gyda'n dosbarth celf - a gwnewch ffrindiau newydd. Sesiwn cyntaf am ddim.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bawb ymuno yn y grwpiau amrywiol i gael natter, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau bod yn rhan o gymuned. Mae'r pris yn cynnwys brecwast.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Cartref
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â Slimming World heddiw am gefnogaeth ac ysbrydoliaeth i'ch helpu i gyrraedd pwysau eich breuddwydion. Cynhelir y sesiynau am 7 am, 9 am a10:30 am.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 07:00
 • Pris: £5
 • Ffon: 07496 279102
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni ym Mar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourton i gael cwisiau hwyliog.
Ail ddydd Mawrth bob mis.

 • Lleoliad: Bar Miwsig Bourton's
 • Amser: 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 524473
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llawer o rythmau - ymarfer corff ysgafn - symbyliad meddwl - cerddoriaeth dda - cwmni cyfeillgar - gwych i'r grŵp oedran hŷn -  hyd yn oed paned!

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 22:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i arddio gyda ni - ffordd wych o hybu iechyd corfforol a meddyliol.

Rydym yn griw cyfeillgar. Rydym yn gymysgedd o arddwyr profiadol a dechreuwyr felly mae croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Gilfach Bargod
 • Amser: 18:45 - 21:00
 • Pris: £3 per night/ £10 a term/ £30 a year
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae HIIT (hyfforddiant dwys iawn ysbeidiol) yn fath o hyfforddiant egwyl sy'n cynnwys cyfnodau byr o ymarfer corff dwys iawn gyda chyfnodau o orffwys .

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:55
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 863072
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae beicio yn ffordd wych o gadw'n heini yn y meddwl a'r corff.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 19:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: £3
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: £3
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae drama yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau cyfathrebu, magu hunan-barch a gwneud ffrindiau newydd

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 16:00 - 16:30
 • Pris: £3
 • Ffon: 01443 836600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gallwn helpu i roi cyngor i chi ar sut i fyw'n dda gyda COPD a'ch cefnogi trwy gyfnod anodd.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni am dro (a sgwrs). Cadwch yn heini, mwynhewch y golygfeydd a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llwybr Beicio Bargod, Bristol Terrace
 • Amser: 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07590 592902
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn canu amrywiaeth o gerddoriaeth o Abba i Emynau Cymreig. Dewch draw i gael hwyl yn canu gydag eraill yn eich cymuned, gwneud ffrindiau a mwynhau cwmni eraill.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret
 • Amser: 10:00 - 11:45
 • Pris: £2.00
 • Ffon: 01443 829658
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Undeb Credyd Bargod

Mae undeb credyd yn gwmni ariannol cydweithredol sy’n darparu cynilion, benthyciadau ac amrywiaeth o wasanaethau i’w aelodau. Mae'n eiddo i'r aelodau ac yn ei reoli.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein prosiect Platfform Perfect Fit yn rhoi dillad cyfweliad am ddim i bobl sy'n chwilio am waith - oherwydd pan fyddwch chi wedi gwisgo ar gyfer llwyddiant, rydych chi'n teimlo y gallwch chi herio'r byd.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Bargoed Gilfach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07717 291713
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gitâr, canwr, basydd, chwaraewr allweddellau, drymiwr? Fe'ch gwahoddir i gyd i'n noson jam cerddoriaeth. Roc ymlaen!

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons, Bargod
 • Amser: 19:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07547 356595
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i roi cynnig ar Skittles yng Nghlwb Gweithwyr Gilfach.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 23:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn croesawu aelodau newydd, yn enwedig ffotograffwyr sy’n awyddus i wella eu sgiliau. Byddwch yn mwynhau rhannu’ch diddordeb mewn ffotograffiaeth ag eraill yn y clwb.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Bargod
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae aerobeg dŵr yn darparu trefn cardio da, tra bod y dŵr gwrthiant yn helpu ymhellach gyda cholli pwysau.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

P'un a gawsoch brofiad neu ddim profiad o gwbl. Dewch draw i roi cynnig arni neu dim ond i ddod yn heini. Gwych am hyder a disgyblaeth i blant.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Bargod
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07964 213745
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae hydroriding yn defnyddio beic ymarfer corff mewn dŵr, ac mae'n ymarfer llawn hwyl

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 18:55
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd crefftau ymladd fel bocsio a chic-focsio yn cadw'ch plentyn yn iach ac yn gorfforol egnïol wrth ddysgu hyder, ffocws, disgyblaeth a mwy iddo.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Bargod
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau Taekwondo Merched yn Unig yn eich amgylchynu gyda grŵp gwych o ffrindiau a chefnogwyr newydd. Dwy sesiwn - 6 tan 7 a 7 tan 8.

 • Lleoliad: Parc Busnes Santes Margaret
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 0800 135 7880
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â Slimming World Heddiw Am Gefnogaeth Ac Ysbrydoliaeth I'ch Helpu i Gyrraedd Pwysau Eich Breuddwyd. Sesiynnau 17:00 & 19:00

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 17:00
 • Pris: £5
 • Ffon: 07833 381552
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae beicio yn ffordd wych o gadw'n heini yn y meddwl a'r corff.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 17:00 - 17:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 863072
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os nad Saesneg yw eich prif iaith, gallwch fynychu un o’n cyrsiau ESOL. Maent yn rhedeg am 36 wythnos o sesiynau 2 awr sy'n cwmpasu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Byddwch yn cael y cyfle i ennill tystysgrif achrededig ac efallai symud ymlaen i hyfforddiant neu addysg bellach.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:30 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 233293
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Helpu pobl sy'n cael trafferth fforddio'r siop fwyd wythnosol.

 • Lleoliad: Eglwys St Pedr, Aberbargoed
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07944 354175
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarferwch eich Cymraeg gyda chymysgedd gwych o ddysgwyr o bob gallu a siaradwyr rhugl - gyda choffi a chacennau!

 • Lleoliad: Llyfrgell Aberbargod
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae crefftio yn ffordd wych o fod yn greadigol a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cylch galw heibio i rieni a phlant bach - arwyddo caneuon a hwiangerddi.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 875398
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bore o ddawnsio a chanu ac yna amser chwarae rhydd i blant cyn oed ysgol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni yng Ngwesty Capel y Gilfach am gwisio llawn hwyl.

 • Lleoliad: Gwesty Capel, Gilfach
 • Amser: 20:00 - 22:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 524473
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae bowls trwy gydol y flwyddyn yng Nghanolfan Gymunedol Deri.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: £3
 • Ffon: 01443 875398
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni yng Nghlwb Gweithwyr Gilfach am gêm neu ddwy o pŵl (ac efallai cwrw!).

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 23:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Arbenigwyr mewn disgyblaethau America Ladin, Neuadd Ddawns a Dilyniant. Arferion dawnsio teilwng o Tik Tok! Yn addas ar gyfer pobl ifanc 5 oed.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 18:00 - 18:45
 • Pris: £4
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn cyflwyno plant 7+ oed i ddawnsiau mwyaf poblogaidd America Ladin, Neuadd Ddawns a Sequence. Mae dawnswyr yn dilyn maes llafur IDTA.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 17:15 - 18:00
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn cyflwyno plant 4-7 oed i ddawnsiau mwyaf poblogaidd America Ladin, Neuadd Ddawns a Sequence. Mae dawnswyr yn dilyn maes llafur IDTA gan ddysgu cyfanswm o 12 dawns a chyflawni Sash a Rosette ar gyfer pob dawns yn dilyn gradd ymarferol. Ar ôl cyflawni eu 12 Rosettes, bydd dawnswyr wedyn yn symud ymlaen i raddfeydd Medal yr holl ffordd i fyny at wobrau Goruchaf Rhyngwladol.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 16:30 - 17:15
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau dawns symud i gerddoriaeth wedi'u teilwra i ferched a bechgyn 18 mis - 4 oed. Mae dosbarthiadau wedi'u strwythuro i gynorthwyo datblygiad corfforol a synhwyraidd plant, yn ogystal â chefnogi sgiliau dysgu cwricwlwm sylfaenol fel cyfrif, adnabod lliw a siâp, geirfa a sgiliau iaith. Cyflawnir dysgu wrth ddilyn gweithgareddau, straeon, syniadau a breuddwydion trwy ddawns a symudiad dychmygus sy'n bleserus ac yn hwyl.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 16:00 - 16:30
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galwch heibio ac ymunwch â ni am adeilad gwych, creadigaethau gwallgof a dyfeisiadau anhygoel! Dim cyfarwyddiadau, dim ond dychymyg.

 • Lleoliad: Llyfregell Aberbargoed
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gwyddbwyll yn ffordd wych o gadw'ch meddwl yn heini - a gwneud ffrindiau newydd. Other games available.

 • Lleoliad: Bar Caffi Cerddoriaeth Fyw Bourtons, Bargod
 • Amser: 14:30 - 18:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 858790
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gallwn eich helpu i ymchwilio i hanes eich teulu. Hwyl ac addysgiadol.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Esgus gwych i fynd allan o'r tŷ, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Aberbargoed
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch lawr i fod yn greadigol gyda chrefftau yn Neuadd Eglwys Santes Gwladys.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn mwynhau dod at ein gilydd am natter wythnosol, Cael rhywfaint o fwyd, mwynhau cwmni pobl eraill a rhai gemau a gweithgareddau hwyliog.

 • Lleoliad: Neuadd Cartref
 • Amser: 10:30 - 13:00
 • Pris: £4
 • Ffon: Dianne: 01443 836679
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dawnsio yn ffordd wych o gadw'n heini ac iach yn y meddwl a'r corff.

 • Lleoliad: Eglwyd Santes Gwladys
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: £2
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae’r sesiynau hwyliog hyn yn rhoi’r cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau straeon, llyfrau a rhigymau gyda’ch plentyn, wedi’u darllen gan lyfrgellwyr plant a storïwyr cymunedol.

 • Lleoliad: Llyfregell Aberbargoed
 • Amser: 10:30 - 11:15
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837164
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man cyfeillgar i bawb gan gynnwys oedolion sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Deri
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07873 369768
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Camwch i'r oche, a gadewch i ni chwarae dartiau.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 19:00 - 23:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 830210
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd y dosbarth hwn yn gwneud i chi symud ac ysgwyd eich cluniau, mae'n cynnwys cymysgedd aerobig a chyflyru o rythmau Caribïaidd a Lladin.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 19:00 - 19:55
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Aikido yn grefft ymladd Japaneaidd fodern sydd wedi'i rhannu'n nifer o wahanol arddulliau. Gwych ar gyfer cadw'n heini.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Kettlebells yn wych ar gyfer adeiladu cryfder corff llawn, symudedd, a hyd yn oed dygnwch cardio.

 • Lleoliad: Canolfan hamdden Heolddu
 • Amser: 18:00 - 18:55
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn arbenigo mewn helpu pobl i ddatblygu meddwl a chorff iach ac i deimlo'n fwy diogel trwy gyfarwyddyd Taekwondo o ansawdd, cynhwysfawr a phroffesiynol.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Heolddu
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07933 174374
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i'n man diogel, cwrdd â ffrindiau, chwarae Bingo a chael eich diddanu.

 • Lleoliad: Clwb Gweithwyr Gilfach
 • Amser: 13:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i ni amrywiaeth o grefftau, gan gynnwys gwneud cardiau, crosio, gwau, lliwio a jig-sos ac mae gennym rai deunyddiau ar gael ar y safle.

 • Lleoliad: Awaken House of Prayer
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £1 Donation
 • Ffon: 07486312247
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae crefftio wedi'i dangos ei fod yn gwella ystwythder meddwl, yn gwella symudiadau echddygol bras a mân, a hefyd yn lleihau dirywiad gwybyddol.

 • Lleoliad: Hills Church Aberbargod
 • Amser: 13:00 - 14:30
 • Ffon: 01633 619568
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ail-ddosbarthu gwarged y diwydiant bwyd, a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff, i gymunedau lleol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
 • Amser: 13:00 - 14:30
 • Pris: £2.50/bag
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cael pryd gwych am brisiau gostyngol, a gwneud ffrindiau newydd.
 

 

 • Lleoliad: Square Royale
 • Amser: 12:00 - 18:00
 • Pris: £6.50
 • Ffon: 01443 312825
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran Deri
 • Amser: 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â ni am awr llawn hwyl a sbri! Cadwch eich meddwl a'ch corff yn heini trwy ddysgu sgiliau dawns newydd Nid yw dod yn fwy heini erioed wedi bod yn gymaint o hwyl. Byddwch yn cael cyfarfod â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd a helpu i frwydro yn erbyn y teimlad hwnnw o unigrwydd. 

Ddim ar Ŵyl y Banc a mis Awst.

 • Lleoliad: Eglwys Santes Margaret, Gilfach
 • Amser: 10:30 - 11:30
 • Pris: £4
 • Ffon: 01443 832119
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gallwn eich helpu gyda chyfweliadau, CVs, ceisiadau a llawer mwy.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864227
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael strôc, byddwch yn deall yr effaith y gall ei chael ar fywyd bob dydd. Rydyn ni yma i helpu.

 • Lleoliad: Neuadd y Pentref Tir-y-Berth
 • Amser: 09:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 222728
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwnewch i'ch sudd creadigol lifo, a gwnewch ffrindiau newydd. Yn ystod y tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Bargod
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 864714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ei ddarllen yn barod? Yna beth am ddod ag ef i lawr i Bargod Community Bookwap yn yr YMCA.

 • Lleoliad: YMCA Bargod
 • Amser: 09:30 - 13:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 831116
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Taraggan yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd, gan eu helpu i ddysgu sgiliau rhandir a garddio, tyfu cynnyrch organig gwych, a chysylltu â byd natur.

 • Lleoliad: Gerddi Tarragan a Canolfan Cymunedol Gifach Bargod
 • Amser: 09:00 - 14:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 245802
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim byd i'w ddarllen? Ewch lawr i Ganolfan Gymunedol Deri a gwneud defnydd o'n llyfrgell.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Deri
 • Amser: 09:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 875398
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caru pêl-droed? Eisiau aros yn actif? Ymunwch â Chlwb Pêl-droed Cerdded Cwm Rhymni Uchaf.

 • Lleoliad: Ysgol Idris Davies
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni’n grŵp cyfeillgar a chroesawgar o ddynion a merched sy’n hoffi dod at ein gilydd i gael natter da dros baned, gêm o bingo a hwyl.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Fochriw
 • Amser: 13:15 - 15:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul