Yr wythnos: 25 - 01 / 10 / 2023

Nelson

Sut i ddefnyddio'r canllaw

1) Edrychwch ar a chwilio'r canllaw ardal gan ddefnyddio'r diwrnod a'r math o hidlwyr chwilio digwyddiad fel y dymunwch.
2) Edrychwch ar y canllaw wythnosol fel pdf ac argraffwch gopi os dymunwch trwy glicio ar y llun isod.

Nelson
25 Medi - 1 Hydref 2023

Rydym yn ymdrechu i wirio bod digwyddiadau a gweithgareddau a ddangosir ar gael bob wythnos.
Gwiriwch trwy edrych ar y canllaw wythnosol wedi'i ddiweddaru
neu cysylltwch â'r gwesteiwr, darparwr neu leoliad i wirio gan ddefnyddio'r manylion a ddangosir neu trwy ddilyn dolen y digwyddiad.

Mae dolenni digwyddiadau, os ydynt ar gael, yn dangos mewn porffor ac mae ganddynt yr eicon saeth ()
Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol nad ydym yn gyfrifol am eu cynnwys.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Cefnogaeth Bwyta'n Iach (Galw Heibio)

Dydd Mercher cyntaf y mis.

Dewch i sgwrsio ag Ymarferydd Cynorthwyol Deieteg am y canllawiau cyfredol ar gyfer bwyta'n iach. Rydym yn cynnig y cyfle i drafod eich pryderon, cynnig cefnogaeth a chyngor ar ddiet cytbwys iach. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i chi gyfeirio at wasanaethau cymorth pellach a fydd yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

 • Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Stryd Fawr, Nelson, CF46 6HA
 • Amser: 11:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Babanod (Stori a Rhigwm Cymraeg)

Dewch gyda'ch babi ar gyfer Stori a Rhigwm Cymraeg.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno yn ein cyd-ganu mewn gofod cynnes a diogel.

 • Lleoliad: Help Llaw @ The Brunch Barn
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07908216683
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 09:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Hyb Cymorth Cyn-filwyr Caerffili yn grŵp cymunedol ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach. Lansiwyd ein Hyb ym mis Mehefin 2021 ac rydym yn mynd o nerth i nerth, gyda 60+ o gyn-filwyr a’u teuluoedd yn mynychu bob wythnos. Os ydych yn gyn-filwr a ddim yn aelod o’r Hyb eto, byddem wrth ein bodd yn eich gweld a bydd croeso mawr i chi.

 • Lleoliad: Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07476 953677
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: Charges apply - contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth GIG arbenigol rhad ac am ddim sy'n darparu cefnogaeth i ysmygwyr sydd eisiau cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Rydym yn rhedeg grŵp i bawb yn Ysbyty Ystrad Fawr ddydd Gwener yn yr adran cleifion allanol a grŵp arbennig ar gyfer mamau beichiog yn y clinig cyn geni  - mae angen apwyntiadau ar gyfer y ddau; cysylltwch â ni.

 • Lleoliad: Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach
 • Amser: 09:00 - 12:00
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 08502219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno yn y crefftau a chael brathiadau ysgafn.

 • Lleoliad: The Brunch Barn, Nelson
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07908216683
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i gael cefnogaeth gyfeillgar i wneud eich Ymchwil Hanes Teulu a Hanes Lleol.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amgylchedd diogel a chefnogol lle gall merched gysylltu ag eraill sy'n mynd trwy'r un profiad - mae croeso i ddynion hefyd.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Tenis bwrdd, pwll, pêl-foli, hoci awyr, crefftau, gemau, helfeydd trysor, siop losin a mwy!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Bethel Church, Nelson
 • Amser: 18:30 - 20:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Slotiau bore Sadwrn i blant ADY yn unig.

Fferm deuluol wedi'i lleoli ger Parc Penallta hardd.

 • Lleoliad: Fferm Antur Colliers
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Ffon: 01443 711772
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch am dro gyda Grŵp Cerdded Sant Ioan. Croeso i bawb. Cyfarfod yn y lleoliad.

 • Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i gwrdd â ffrindiau newydd a chwarae bingo.

 • Lleoliad: Help Llaw @ The Brunch Barn
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07908216683
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i bawb ddod i ganu gydag eraill. Difyr iawn!

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 12:00 - 13:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau Croeso (lluniaeth am ddim)

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 11:00 - 14:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau Croeso (lluniaeth am ddim)

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau yoga addas i bawb. Mae ioga yn ffordd wych o adeiladu cryfder, tôn, gwella hyblygrwydd a chydbwysedd. Dysgwch sut i anadlu'n iawn a sut i ymlacio.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 18:30 - 19:45
 • Pris: Charges apply - see Facebook site
 • Ffon: 07713 914413
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau yoga addas i bawb. Mae ioga yn ffordd wych o adeiladu cryfder, tôn, gwella hyblygrwydd a chydbwysedd. Dysgwch sut i anadlu'n iawn a sut i ymlacio.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 10:00 - 11:15
 • Ffon: 07713914413
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:30 - 21:30
 • Pris: £9 per person or £18 per couple
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau a gweithgareddau ffitrwydd yn y gymuned i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: £3 - individuals, £5 - couples per session
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i fwynhau straeon a rhigymau gyda'ch babi / plentyn bach!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym bob amser yn croesawu myfyrwyr newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Team Taekwon-Do mae croeso i chi ymweld â ni yn un o'n sesiynau hyfforddi lle gallwch arsylwi gwers a sgwrs.
6 - 7 pm dosbarth iau a dosbarth hŷn 7 - 8 pm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: Leigh@teamtaekwondo.net
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym bob amser yn croesawu myfyrwyr newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Team Taekwon-Do mae croeso i chi ymweld â ni yn un o'n sesiynau hyfforddi lle gallwch arsylwi gwers a sgwrs.
Dosbarth Iau - 5 tan 6 pm. Dosbarth Hŷn - 6 tan 7 pm

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Straeon Beiblaidd, gemau, crefftau, canu a mwy.

 • Lleoliad: Eglwys Bethel, Nelson
 • Amser: 11:20 - 12:20
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bydd sesiynau ADY yn cychwyn o 9:30-11:30 dydd Sadwrn 22 Ebrill - ar gael bob pythefnos.
Mewn ymateb i nifer uchel o geisiadau, rydym bellach yn cynnig slot bore Sadwrn, bob pythefnos ar gyfer plant ADY yn unig.
Sylwch fod archebu ymlaen llaw dros y ffôn yn hanfodol a bydd slotiau'n gyfyngedig.
Mae'r tîm antur yn edrych ymlaen at eich croesawu!

 • Lleoliad: Fferm Antur Colliers
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 711772
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Lego a Duplo

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Rainbows yn croesawu pob merch o 4 i 7 oed i chwarae, dysgu a llawer o hwyl mewn man lliwgar a diogel.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Calfaria, Nelson
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: Register online
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llefydd croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel. Mae pob gofod yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth. 

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i gael hwyl a chymdeithasu yn chwarae Scrabble!

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Cymraeg i siaradwyr o bob gallu o ddysgwyr i rhugl!

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae anstrwythuredig 1 - 4 blynedd. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Grŵp Rhieni a Phlant Bach - dewch draw i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau a chwarae.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Bethel, Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sesiwnau Slimming World i helpu i golli pwysau

Dydd Iau - 7.30 a 9 yyb
Dydd Sadwrn - 7.30 a 9 yyb 

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 07:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Côr merched cyfeillgar heb gyfweliad
Wedi cynrychioli Cymru ar #YCôr Gareth's Best in Britain 2016!

 • Lleoliad: Capel Salem, Nelson
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07542 389127
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sesiwn Slimming World i helpu i golli pwysau

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07500 962047
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i fwynhau straeon a rhigymau gyda'ch babi / plentyn bach!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:15 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â’n grŵp darllen misol cyfeillgar i gwrdd ag eraill sydd â chariad at lyfrau, cyfle i gymdeithasu a sgwrsio a chael trafodaethau am lyfrau a hoff awduron. Fel arfer byddwn yn dewis llyfr newydd bob mis o'r llyfrgell - llyfrau a ddarperir. Dydd Mercher olaf y mis.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sgwrs dros wau. Bob yn ail wythnos.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch rhai newydd a gwella eich sgiliau TG. Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarfer corff dwyster uchel gan ddefnyddio ciciau a dyrnu celf ymladd sylfaenol! Dosbarthiadau addas ar gyfer pob gallu.

Byddwch yn heini wrth gael hwyl!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Contact group
 • Ffon: 07962 714378
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob gofod yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llancaiach Fawr
 • Amser: 16:30 - 20:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Bingo
Ar agor 6.30 pm - Llygaid i lawr 7.30

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:30 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Lego a Duplo

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymchwilio eich hanes teuluol a lleol gyda ni.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cegin Gymunedol - pryd 2 gwrs ar agor i drigolion y pentref.

Bingo am 1.30pm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 12:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn Sgwadron Rhif 2353 Ystrad Mynach, Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol, rydym yn darparu ar gyfer pobl ifanc 12 oed (Blwyddyn 8) i 17 oed.
Hedfan, gleidio, saethu, saethyddiaeth, gweithgareddau anturus, pynciau seiber a STEM yw ein prif bethau sydd ar gael i gadetiaid.
Dydd Llun a Dydd Iau 1830-2130.

 • Lleoliad: Y tu ôl i Central Street, Ystrad Mynach,CF82 7EN
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid ydym yn meddwl y dylai unrhyw un yn ein cymuned orfod wynebu newynu. Dyna pam rydyn ni’n darparu tridiau o fwyd brys cytbwys maethol a chymorth i bobl leol sy’n cael eu hatgyfeirio atom mewn argyfwng. Rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi a newyn ledled y DU.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: E referral system
 • Ffon: 01443 450 832
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 09:30 - 13:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd - dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran - Deri
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: Phil - 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael strôc, byddwch yn deall yr effaith y gall ei chael ar fywyd bob dydd. Rydyn ni yma i helpu.

 • Lleoliad: Neuadd y Pentref Tir-y-Berth
 • Amser: 09:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 222728
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul