Yr wythnos: 05 - 11 / 06 / 2023

Nelson

Cymerwch olwg ar beth sydd ymlaen yn eich ardal. Os oes gennym ddolen bydd yn dangos mewn porffor ac wedi'i danlinellu gyda'r eicon canlynol () ar ôl y teitl. Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Tenis bwrdd, pwll, pêl-foli, hoci awyr, crefftau, gemau, helfeydd trysor, siop losin a mwy!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Bethel Church, Nelson
 • Amser: 18:30 - 20:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Slotiau bore Sadwrn i blant ADY yn unig.

Fferm deuluol wedi'i lleoli ger Parc Penallta hardd.

 • Lleoliad: Fferm Antur Colliers
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Ffon: 01443 711772
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

St John's Walking Group

Dewch am dro gyda Grŵp Cerdded Sant Ioan. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob gofod yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Help Llaw @ The Brunch Barn
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Ffon: +44 1443 453166
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grwp Canu

Mae croeso i bawb ddod i ganu gydag eraill. Difyr iawn!

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 12:00 - 13:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau Croeso (lluniaeth am ddim)

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 11:00 - 14:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau Croeso (lluniaeth am ddim)

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau Croeso (lluniaeth am ddim)

Dewch draw am luniaeth am ddim, cyfarfod a chymdeithasu ag eraill o'ch ardal leol.

 • Lleoliad: St John's Church Hall, Nelson
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau yoga addas i bawb. Mae ioga yn ffordd wych o adeiladu cryfder, tôn, gwella hyblygrwydd a chydbwysedd. Dysgwch sut i anadlu'n iawn a sut i ymlacio.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 18:30 - 19:45
 • Ffon: 07713914413
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarthiadau yoga addas i bawb. Mae ioga yn ffordd wych o adeiladu cryfder, tôn, gwella hyblygrwydd a chydbwysedd. Dysgwch sut i anadlu'n iawn a sut i ymlacio.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 10:00 - 11:15
 • Ffon: 07713914413
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i fwynhau straeon a rhigymau gyda'ch babi / plentyn bach!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym bob amser yn croesawu myfyrwyr newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Team Taekwon-Do mae croeso i chi ymweld â ni yn un o'n sesiynau hyfforddi lle gallwch arsylwi gwers a sgwrs.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: Leigh@teamtaekwondo.net
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym bob amser yn croesawu myfyrwyr newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Team Taekwon-Do mae croeso i chi ymweld â ni yn un o'n sesiynau hyfforddi lle gallwch arsylwi gwers a sgwrs.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Straeon Beiblaidd, gemau, crefftau, canu a mwy.

 • Lleoliad: Eglwys Bethel, Nelson
 • Amser: 11:20 - 12:20
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Lego a Duplo

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Rainbows yn croesawu pob merch o 4 i 7 oed i chwarae, dysgu a llawer o hwyl mewn man lliwgar a diogel.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Calfaria, Nelson
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: Register online
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llefydd croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel. Mae pob gofod yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth. 

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i gael hwyl a chymdeithasu yn chwarae Scrabble!

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Cymraeg i siaradwyr o bob gallu o ddysgwyr i rhugl!

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae anstrwythuredig 1 - 4 blynedd. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Grŵp Rhieni a Phlant Bach - dewch draw i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau a chwarae.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Bethel, Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sesiwnau Slimming World i helpu i golli pwysau

Dydd Iau - 7.30 a 9 yyb
Dydd Sadwrn - 7.30 a 9 yyb 

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 07:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Côr merched cyfeillgar heb gyfweliad
Wedi cynrychioli Cymru ar #YCôr Gareth's Best in Britain 2016!

 • Lleoliad: Capel Salem, Nelson
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sesiwn Slimming World i helpu i golli pwysau

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07500 962047
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i fwynhau straeon a rhigymau gyda'ch babi / plentyn bach!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:15 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dydd Mercher olaf y mis.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sgwrs dros wau. Bob yn ail wythnos.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a sbri yn cymdeithasu a chadw'n heini gyda dawnsio llinell

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 12:00 - 13:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch rhai newydd a gwella eich sgiliau TG. Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymarfer corff dwyster uchel gan ddefnyddio ciciau a dyrnu celf ymladd sylfaenol! Dosbarthiadau addas ar gyfer pob gallu.

Byddwch yn heini wrth gael hwyl!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Contact group
 • Ffon: 07962714378
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob gofod yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llancaiach Fawr
 • Amser: 16:30 - 20:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Bingo
Ar agor 6.30 pm - Llygaid i lawr 7.30

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 18:30 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl a gemau gyda Lego a Duplo

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymchwilio eich hanes teuluol a lleol gyda ni.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cegin Gymunedol - pryd 2 gwrs ar agor i drigolion y pentref.

Bingo am 1.30pm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Nelson
 • Amser: 12:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

At No.2353 Squadron Ystrad Mynach, Royal Air Force Air Cadets, we cater for young people aged 12 (Year 8) to 17. 
Flying, gliding, shooting, archery, adventurous activities, cyber & STEM subjects are our main things on offer to cadets.
Mondays & Thursdays 1830-2130hrs

 • Lleoliad: Rear of Central Street, CF82 7EN
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid ydym yn meddwl y dylai unrhyw un yn ein cymuned orfod wynebu newynu. Dyna pam rydyn ni’n darparu tridiau o fwyd brys cytbwys maethol a chymorth i bobl leol sy’n cael eu hatgyfeirio atom mewn argyfwng. Rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi a newyn ledled y DU.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Sant Ioan, Nelson
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: E referral system
 • Ffon: 01443 450 832
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell Nelson
 • Amser: 09:30 - 13:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 451632
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul