Beth Sy' Ymlaen

Cwm Aber
Bargod
Bedwas, Trethomas, Graig y Rhacca, a Machen
Coed Duon, Pontllanfraith a Oakdale
Pont-y-Cymer, Cwmcarn a Abercarn
Nelson
Tredegar Newydd
Rhymni
Rhisga
Y Fan
Ystrad Mynach