Beth Sy' Ymlaen

Bargod
Nelson
Tredegar Newydd
Rhisga
Rhymni
Y Fan
Ystrad Mynach
Bedwas, Trethomas, Graig y Rhacca, a Machen
Cwm Aber