Yr wythnos: 05 - 11 / 06 / 2023

Ardal Tredegar Newydd

Cymerwch olwg ar beth sydd ymlaen yn eich ardal. Os oes gennym ddolen bydd yn dangos mewn porffor ac wedi'i danlinellu gyda'r eicon canlynol () ar ôl y teitl. Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Clwb Ieuenctid Tredegar Newydd

Wedi'i redeg gan Youth4u: Gwasanaethau Ieuenctid Caerffili. Darparu cyfleoedd i bob person ifanc 11-25 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Tredegar Newydd
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Ffon: 01685 840358
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Drama Ieuenctid

Galwch draw i ymuno â Lisa i ddysgu sgiliau drama wrth gymdeithasu a chael hwyl!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni i gyd ynddo gyda'n gilydd heb unrhyw farn.

Bwyd, te a choffi am ddim.

Cyswllt: whiteroseirc607@gmail.com

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dawns Eistedd

Cerddoriaeth a symud i wella iechyd a lles.

Gwneud ffrindiau newydd, adeiladu cryfder a datblygu cydsymud.

Cyswllt: datblygucelfyddydau@caerffili.gov.uk

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae’r Cylch Ti a Fi yn gyfle gwych i rieni neu warcheidwaid gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant ac i gymdeithasu dros baned ac i ymarfer eu Cymraeg!

£2 y plentyn

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 09:15 - 10:45
 • Pris: £2 per child
 • Ffon: 07950591289
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Pilates

Mae Pilates yn fath o ymarfer corff sy'n canolbwyntio ar gryfhau'r corff gyda phwyslais ar gryfder craidd. Mae hyn yn helpu i wella ffitrwydd cyffredinol a lles cyffredinol.

Yn debyg i Ioga, mae Pilates yn canolbwyntio ar ystum, cydbwysedd a hyblygrwydd. Yn Pilates mae'r siawns o gael anaf yn llawer is na chyda mathau eraill mwy egnïol o ymarfer corff.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: £5
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Plot 2 Plât

Ffrwythau a llysiau ffres gwych ar gael yn ein stondin.

Dewch i sgwrsio â ni am help a chyngor ar dyfu eich bwyd maethlon eich hun yn eich gardd gefn eich hun!

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 09:00 - 17:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man diogel a chroesawgar ar gyfer ychydig o hwyl i'r teulu.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth a Chyngor Cornerstone

Cynnig atebion tai a mynd i'r afael â thlodi ledled Cymru.

Nid oes angen apwyntiad.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cefnogaeth a Chyngor Platfform

Cefnogaeth a chyngor Iechyd Meddwl.

Nid oes angen apwyntiad.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Gwybodaeth a Bore Coffi

*DYDD LLUN CYNTAF Y MIS*

Cyngor a chymorth ar gael gydag amrywiaeth o faterion, ymholiadau ynghylch biliau ynni. Cyngor ar yr argyfwng costau byw.

Bydd Banc Bwyd Cwm Rhymni ar gael i gynnig cymorth.

Rholiau cig moch, te a choffi am ddim.

 • Lleoliad: Tŷ Cymunedol Treffilip
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sêr Ifanc

Gemau drama, caneuon a hwyl i blant (£2 y sesiwn)

Dydd Mawrth (Amser tymor yn unig)

3.30 - 4.15pm : plant 3-9 oed

Cysylltwch â datblygucelfyddydau@caerffili.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 15:30 - 16:15
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cyrsiau cerddoriaeth am ddim wedi'u cynllunio i wella hyder a lles.

Nid oes angen profiad.

Gwneud ffrindiau, rhoi cynnig ar bethau newydd, cael hwyl, dysgu chwarae offerynnau a chanu!

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i adeiladu, creu a chwarae gyda Lego a llawer o weithgareddau hwyliog i blant oed cynradd.

 • Lleoliad: Y Ty Weindio
 • Amser: 15:00 - 16:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ioga

Yoga @ Y Ty Weindio.

Dewch draw i fwynhau yoga gydag unigolion o'r un meddylfryd.

£5 y sesiwn - Dewch â'ch mat yoga a'ch blanced eich hun.

Cysylltwch â Liz ar 07778858936 neu inksect488@gmail.com am fwy o wybodaeth!

 • Lleoliad: Y Ty Weindio
 • Amser: 13:30 - 14:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07778858936
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydy ni'n ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Canolfan Adnoddau'r Rhosyn Gwyn
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhwydwaith Rhieni

Rydy ni'n ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Tŷ Cymunedol Treffilip
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bob dydd Sul am 10am (yn dechrau 14eg Mai)

£5 y car

Bydd arwerthiannau cist car yn rhedeg yn wythnosol beth bynnag fo'r tywydd. Beth am gael clirio ac archebu bwrdd heddiw, gan wneud ychydig o arian ychwanegol i chi'ch hun neu galwch draw i gefnogi eich cymuned leol.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 10:00
 • Pris: £5 per car
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw am rai dartiau, chwarae gyda'ch teulu!

£5 teulu, £2 sengl

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 18:00 - 22:00
 • Pris: £5 family, £2 single
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i rieni a phlant bach ddod draw i gael ychydig o hwyl!

£2 y sesiwn.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dydd Gwener olaf pob mis.

Os oes angen gwisg ysgol arnoch, dewch i gael golwg ar yr hyn sydd ar gael gennym.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Coffi a Sgyrsiau am Ddim!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galwch draw i'r ganolfan ac ymunwch yn y gêm bingo hwyliog. Ychydig oriau o gymdeithasu a hwyl.

Te a choffi am ddim yn gynwysedig.

Dros 18 yn unig.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Plant £3, Oedolion £4.50

Mawrth a Iau 6 - 7 pm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Children £3, Adults £4.50
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dydd Mawrth a dydd Iau 3.30 - 5pm.

Dewch i'r ganolfan i gael dal i fyny gyda rhieni eraill tra bydd y plant yn ymlacio o ddiwrnod yn yr ysgol.

Cadwch nhw'n ddifyr ac yn egnïol am yr ychydig oriau ychwanegol hynny. Bydd y gweithgareddau yn amrywio ac yn cynnwys gemau, celf, crefftau, pŵl ac ati.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Paned a sgwash AM DDIM. Bydd byrbrydau ar gael am brisiau isel.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 15:30 - 17:00
 • Pris: £1
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galwch draw i fwynhau gêm o bwll tra'n casglu ychydig o awgrymiadau gan ein gwirfoddolwyr i berffeithio'ch gêm.

Bob dydd Llun.

4.30 - 6 pm: Dan 10 (Rhaid bod yng nghwmni oedolyn)

6 - 8 pm: Dros 10 oed

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 16:30 - 20:00
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digonedd o weithgareddau a chyfle i gael sgwrs gyda ffrindiau a chymdogion gyda the a choffi AM DDIM.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Tir-phil
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Digidol

Dysgwch hanfodion cyfrifiaduron - anfon e-byst, syrffio'r we, siopa ar-lein a lawer mwy.

 • Lleoliad: New Tredegar Library
 • Amser: 10:45 - 12:45
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein tîm yn cynnig gwasanaethau i’r trigolion hynny sydd angen cymorth ar gyfer materion fel tlodi bwyd, dyled neu ôl-ddyledion rhent, unigrwydd neu unigedd.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Swyddfa Bost Symudol

Dod â gwasanaethau Swyddfa'r Post atoch chi.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:30 - 12:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Am Gefnogaeth Ac Ysbrydoliaeth I'ch Helpu i Gyrraedd Pwysau Eich Breuddwyd. 17:00 & 19:00

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 17:30 - 19:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ymuno â ni i gwrdd â phobl leol i wneud ffrindiau newydd a chael sgwrs gyda phaned o de mewn lle diogel a chynnes.

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 16:00 - 17:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser plant bach - caneuon, hwiangerddi, dawns, dysgu, hwyl!

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 14:00 - 15:00
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi a newyn ledled y DU.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ydych chi'n chwilio am waith neu hyfforddiant? Hoffech chi gael cymorth i'ch helpu i gyrraedd eich nod gyrfa? Gall Cymunedau am Waith eich helpu chi!

Nid oes angen apwyntiad.

 • Lleoliad: Llyfrgell a Chanolfan Adnoddau White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid oes angen profiad dim ond parodrwydd i roi cynnig arni. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd am baned a natter.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Phillipstown
 • Amser: 16:00 - 17:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man diogel a chroesawgar ar gyfer ychydig o hwyl i'r teulu.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 15:00 - 16:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae rhydd gyda theganau, yn addas i blant 1 i 4 oed, gyda theganau wedi’u rhoi gan ToyboxProjectUK.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 14:00 - 15:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid oes angen profiad dim ond parodrwydd i roi cynnig arni. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd am baned a natter.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Phillipstown
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Archwiliwch a darganfyddwch yn ein harddangosfeydd ymarferol, difyr! Yna cael paned a chacen.

 • Lleoliad: Tŷ Weindio
 • Amser: 10:00 - 17:00
 • Ffon: 01443 412248
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ailddosbarthu gwarged y diwydiant bwyd, a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff, drwy elusennau lleol i gymunedau lleol.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: £2.50 per bag
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Podiatrydd

Cael problemau gyda'ch traed neu fferau? Dewch i lawr.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 17:00
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Elilot

Ffansi paned, cacen a sgwrs?

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 14:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn darparu llety, cefnogaeth, cyngor, gwirfoddoli, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran Deri
 • Amser: 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man cyfeillgar i bawb gan gynnwys oedolion sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 878090
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser plant bach - caneuon, hwiangerddi, dawns, dysgu, hwyl!

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:30 - 10:30
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Côr cymunedol cyfeillgar sydd wrth ein bodd yn dod at ein gilydd a chanu. "Os oes gennych chi lais, gallwch chi ganu!"

 • Lleoliad: White Rose Resource Centre
 • Amser: 13:15 - 14:30
 • Pris: £3.00
 • Ffon: Mick Taylor: 07903754681
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp cyfeillgar a chroesawgar o bobl 50+ sy’n hoffi dod at ein gilydd i gymdeithasu, sgwrsio, cwisio, chwarae bingo a chynllunio teithiau a digwyddiadau.

 • Lleoliad: Brithdir Constitutional Club
 • Amser: 13:30 - 16:00
 • Pris: £2.00
 • Ffon: Glenys: 01495 238654
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ymuno â ni yn ein heglwys hardd yng nghanol Tredegar Newydd ar gyfer clwb cinio cyfeillgar croesawgar.

 • Lleoliad: Eglwys St Dingat's
 • Amser: 12:00
 • Pris: £2.00
 • Ffon: Gavin: 07704123060
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n grŵp gweu a siarad cyfeillgar. Rydym yn cyfarfod yn wythnosol mewn man diogel a chroesawgar o fewn y llyfrgell i ddod at ein gilydd i wau, crosio a sgwrsio.

 • Lleoliad: White Rose Library and Resource
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 878090
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Tŷ Cymunedol yn Nhreffilip, Tredegar Newydd. Mae digwyddiadau, celf a chrefft ar gael i bawb.

 • Lleoliad: Phillipstown Community House
 • Amser: 09:00 - 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837813
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul