Yr wythnos: 30 - 05 / 02 / 2023

Cymerwch olwg ar beth sydd ymlaen yn eich ardal. Os oes gennym ddolen bydd yn dangos mewn porffor ac wedi'i danlinellu gyda'r eicon canlynol () ar ôl y teitl. Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Mae ein tîm yn cynnig gwasanaethau i’r trigolion hynny sydd angen cymorth ar gyfer materion fel tlodi bwyd, dyled neu ôl-ddyledion rhent, unigrwydd neu unigedd.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dosbarthiadau Crefft Siwgr i Oedolion yn cael eu cynnal yn Llyfgell White Rose a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Swyddfa Bost Symudol

Dod â gwasanaethau Swyddfa'r Post atoch chi.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:20 - 12:20
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Plot to Plate yn dathlu tyfu, coginio a bwyta ffrwythau a llysiau.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 17:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Am Gefnogaeth Ac Ysbrydoliaeth I'ch Helpu i Gyrraedd Pwysau Eich Breuddwyd. 17:00 & 19:00

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 17:30 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Plot to Plate yn dathlu tyfu, coginio a bwyta ffrwythau a llysiau.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ymuno â ni i gwrdd â phobl leol i wneud ffrindiau newydd a chael sgwrs gyda phaned o de mewn lle diogel a chynnes.

 • Lleoliad: Rhymney Library
 • Amser: 16:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser plant bach - caneuon, hwiangerddi, dawns, dysgu, hwyl!

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 14:00 - 14:45
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi a newyn ledled y DU.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Angen help i ddod o hyd i waith. Dewch i lawr.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Byddwch yn greadigol gyda'n sesiynau celf a chrefft hwyliog a chyfeillgar. Croeso i bob gallu.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 11:00 - 12:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhwydwaith Rhieni

Rydy ni'n ddod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Phillipstown
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid oes angen profiad dim ond parodrwydd i roi cynnig arni. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd am baned a natter.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Phillipstown
 • Amser: 16:00 - 17:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth TG

Dewch i ddysgu hanfodion pori'r we, anfon e-byst, siopa ar-lein a llawer mwy.

 • Lleoliad: Llyfrgell Tredegar Newydd
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ailddosbarthu gwarged y diwydiant bwyd, a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff, drwy elusennau lleol i gymunedau lleol.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:30 - 12:00
 • Pris: £2.50/bag
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae erobeg yn fath o ymarfer corff sy'n cyfuno ymarfer aerobig rhythmig gyda hyfforddiant ymestyn a chryfder i wella holl elfennau ffitrwydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man diogel a chroesawgar ar gyfer ychydig o hwyl i'r teulu.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 15:00 - 16:30
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae rhydd gyda theganau, yn addas i blant 1 i 4 oed, gyda theganau wedi’u rhoi gan ToyboxProjectUK.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 14:00 - 15:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwnewch i'ch sudd creadigol lifo, a gwnewch ffrindiau newydd.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhwydwaith Rhieni

Rydyn ni' dod â rhieni at ei gilydd a'u cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Furniture Revival Centre
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid oes angen profiad dim ond parodrwydd i roi cynnig arni. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd am baned a natter.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Phillipstown
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Archwiliwch a darganfyddwch yn ein harddangosfeydd ymarferol, difyr! Yna cael paned a chacen.

 • Lleoliad: Tŷ Weindio
 • Amser: 10:00 - 17:00
 • Ffon: 01443 412248
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ailddosbarthu gwarged y diwydiant bwyd, a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff, drwy elusennau lleol i gymunedau lleol.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 13:30 - 14:30
 • Pris: £2.50 per bag
 • Ffon: 01443 836 600
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Podiatrydd

Cael problemau gyda'ch traed neu fferau? Dewch i lawr.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 17:00
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Elilot

Ffansi paned, cacen a sgwrs?

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 14:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn darparu llety, cefnogaeth, cyngor, gwirfoddoli, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydyn ni yma i wrando, tawelu meddwl a gweithredu ar y wybodaeth rydych chi'n ei darparu.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran Deri
 • Amser: 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Man cyfeillgar i bawb gan gynnwys oedolion sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 878090
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser plant bach - caneuon, hwiangerddi, dawns, dysgu, hwyl!

 • Lleoliad: Llyfrgell White Rose
 • Amser: 09:30 - 10:15
 • Ffon: 01443 875550
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Côr cymunedol cyfeillgar sydd wrth ein bodd yn dod at ein gilydd a chanu. "Os oes gennych chi lais, gallwch chi ganu!"

 • Lleoliad: White Rose Resource Centre
 • Amser: 13:15 - 14:30
 • Pris: £3.00
 • Ffon: Mick Taylor: 07903754681
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp cyfeillgar a chroesawgar o bobl 50+ sy’n hoffi dod at ein gilydd i gymdeithasu, sgwrsio, cwisio, chwarae bingo a chynllunio teithiau a digwyddiadau.

 • Lleoliad: Brithdir Constitutional Club
 • Amser: 13:30 - 16:00
 • Pris: £2.00
 • Ffon: Glenys: 01495 238654
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ymuno â ni yn ein heglwys hardd yng nghanol Tredegar Newydd ar gyfer clwb cinio cyfeillgar croesawgar.

 • Lleoliad: Eglwys St Dingat's
 • Amser: 12:00
 • Pris: £2.00
 • Ffon: Gavin: 07704123060
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n grŵp gweu a siarad cyfeillgar. Rydym yn cyfarfod yn wythnosol mewn man diogel a chroesawgar o fewn y llyfrgell i ddod at ein gilydd i wau, crosio a sgwrsio.

 • Lleoliad: White Rose Library and Resource
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 878090
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Tŷ Cymunedol yn Nhreffilip, Tredegar Newydd. Mae digwyddiadau, celf a chrefft ar gael i bawb.

 • Lleoliad: Phillipstown Community House
 • Amser: 09:00 - 11:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 837813
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad cymunedol 5k wythnosol am ddim, hwyliog a chyfeillgar. Cerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio - chi sydd i benderfynu! Bob dydd Sadwrn am 9:00am. Dewch draw i ymuno beth bynnag fo'ch cyflymder!

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul