Yr wythnos: 25 - 01 / 10 / 2023

Ystrad Mynach, Hengoed, Gelligaer a Phenpedairheol

Sut i ddefnyddio'r canllaw

1) Edrychwch ar a chwilio'r canllaw ardal gan ddefnyddio'r diwrnod a'r math o hidlwyr chwilio digwyddiad fel y dymunwch.
2) Edrychwch ar y canllaw wythnosol fel pdf ac argraffwch gopi os dymunwch trwy glicio ar y llun isod.

Ystrad Mynach, Hengoed, Gelligaer a Phenpedairheol
25 Medi - 1 Hydref 2023

Rydym yn ymdrechu i wirio bod digwyddiadau a gweithgareddau a ddangosir ar gael bob wythnos. 
Gwiriwch trwy edrych ar y canllaw wythnosol wedi'i ddiweddaru
neu cysylltwch â'r gwesteiwr, darparwr neu leoliad i wirio gan ddefnyddio'r manylion a ddangosir neu trwy ddilyn dolen y digwyddiad.

Mae dolenni digwyddiadau, os ydynt ar gael, yn dangos mewn porffor ac mae ganddynt yr eicon saeth ()
Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol nad ydym yn gyfrifol am eu cynnwys.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Dewch draw i roi cynnig ar ysgrifennu creadigol gydag unigolion eraill o'r un anian.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Babanod (Stori a Rhigwm Cymraeg)

Dewch gyda'ch babi ar gyfer Stori a Rhigwm Cymraeg.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein sesiynau chwarae strwythuredig, hwyliog yn mynd â phlant ar daith o ddychymyg chwaraeon gyda hyfforddwyr deniadol ac egnïol yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd wrth ddysgu sut i ddal, pasio, cicio, rhedeg gyda'r bêl a chwarae fel rhan o dîm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 11:15 - 12:00
 • Pris: Contact provider
 • Ffon: 0345 313 6714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein sesiynau chwarae strwythuredig, hwyliog yn mynd â phlant ar daith o ddychymyg chwaraeon gyda hyfforddwyr deniadol ac egnïol yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd wrth ddysgu sut i ddal, pasio, cicio, rhedeg gyda'r bêl a chwarae fel rhan o dîm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 10:20 - 11:05
 • Pris: Contact provider
 • Ffon: 0345 313 6714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein sesiynau chwarae strwythuredig, hwyliog yn mynd â phlant ar daith o ddychymyg chwaraeon gyda hyfforddwyr deniadol ac egnïol yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd wrth ddysgu sut i ddal, pasio, cicio, rhedeg gyda'r bêl a chwarae fel rhan o dîm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 09:40 - 10:10
 • Pris: Contact provider
 • Ffon: 0345 313 6714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Learn all your favourite dances you see on Strictly Come Dancing.

Every Tuesday starting 19th September 8.30-9.30pm

 • Lleoliad: Shappelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:30 - 21:30
 • Ffon: +44 1443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Côr Merched Cefn Hengoed yn cyfarfod bob dydd Mercher (yn ystod y tymor) yn Neuadd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed rhwng 7 - 9pm.
Nid oes angen clyweliad a dim angen gallu darllen cerddoriaeth. Cael hwyl, gwneud ffrindiau a mwynhau.

 • Lleoliad: Neuadd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 815304
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Goldies Cymru (Singalong)

Hen ganu da. Nid ydym yn gôr!

3ydd dydd Llun bob mis gyda Steve Darby.

Mae croeso i bawb.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 11:30 - 12:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Cerfio Cascade

Rydym yn gwneud eitemau fel Llwyau Caru ac eitemau pren amrywiol eraill megis clociau.

Rydyn ni'n griw hapus iawn sy'n gwmni gwych!

 • Lleoliad: Capel Methodistiaid Cascade
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: £2 per session
 • Ffon: 07999474337
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Miri

Sesiwn hwyliog trwy gyfrwng y Gymraeg i blant 0-3 oed.

Yn cynnwys diod a byrbryd a diod i rieni/gwarcheidwaid.

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh
 • Amser: 10:00 - 11:30
 • Pris: £1
 • Ffon: kirabissex@mentercaerffili.cymru
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grwp Cerdded Glan-y-Nant

Grwp cerdded cymysg ar y penwythnos. Dewch draw i ymuno â ni.

 • Lleoliad: Tu faes i Own Bake, Pengam
 • Amser: 10:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07880 791420
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dosbarth plant Lauren bob dydd Llun a dydd Mawrth am 6pm - lle bydd hi'n gwneud gwahanol weithgareddau bob wythnos - fel cylchedau, gemau, dawns a llawer mwy!!
A all yr holl warcheidwaid ddod â'u plentyn i fynedfa'r stiwdio a llenwi ffurflen gyswllt mewn argyfwng a thalu gydag arian parod/trosglwyddiad banc yn uniongyrchol i Lauren ar ôl cyrraedd.

 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 18:00
 • Pris: £3
 • Ffon: +44 1443 315260
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Taekwondo yn arwain at gynyddu egni, gwell iechyd a ffitrwydd, mwy o gydsymud, a hunan-barch uwch.

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: contact venue for charges
 • Ffon: 01443 815511
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clwb Sul Plant

 • Lleoliad: Eglwys Bethel, Cefn Hengoed
 • Amser: 10:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812720
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 09:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llygaid i lawr ac edrych i mewn am hwyl a chymdeithasu!

 • Lleoliad: Clwb Anwleidyddol a Chymdeithasol Ystrad Mynach
 • Amser: 13:00 - 15:15
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 814399
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau yn hwyl, yn egnïol ac yn annog llawer o sgiliau sy'n helpu pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen.

 • Lleoliad: Shappelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:30 - 11:15
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Hyb Cymorth Cyn-filwyr Caerffili yn grŵp cymunedol ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach. Lansiwyd ein Hyb ym mis Mehefin 2021 ac rydym yn mynd o nerth i nerth, gyda 60+ o gyn-filwyr a’u teuluoedd yn mynychu bob wythnos. Os ydych yn gyn-filwr a ddim yn aelod o’r Hyb eto, byddem wrth ein bodd yn eich gweld a bydd croeso mawr i chi.

 • Lleoliad: Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 07476 953677
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Dadi a Babanod - Chwarae synhwyraidd, profiad cerddoriaeth, archwilio a symud. Cyfleoedd i fabanod a phlant bach ddatblygu.

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07775 920188
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein sesiynau chwarae strwythuredig, hwyliog yn mynd â phlant ar daith o ddychymyg chwaraeon gyda hyfforddwyr deniadol ac egnïol yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd wrth ddysgu sut i ddal, pasio, cicio, rhedeg gyda'r bêl a chwarae fel rhan o dîm.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 09:00 - 09:30
 • Pris: Contact provider
 • Ffon: 0345 313 6714
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn cynnal llawer o ddosbarthiadau dawns i blant. Mae ein dosbarthiadau yn hwyl, yn egnïol ac yn annog llawer o sgiliau sy'n helpu pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 09:00 - 10:15
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: Charges apply - contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Taekwondo yn arwain at gynyddu egni, gwell iechyd a ffitrwydd, mwy o gydsymud, a hunan-barch uwch.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Sue Noake
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: contact venue for charges
 • Ffon: 01443 815511
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Taekwondo yn arwain at gynyddu egni, gwell iechyd a ffitrwydd, mwy o gydsymud, a hunan-barch uwch.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 16:30 - 17:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Cybiau Teigr Bach yn rhaglen hyfforddi Crefft Ymladd unigryw ac arloesol ar gyfer plant 3 i 5 oed.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 15:45 - 16:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â’n grŵp darllen misol cyfeillgar i gwrdd ag eraill sydd â chariad at lyfrau, cyfle i gymdeithasu a sgwrsio a chael trafodaethau am lyfrau a hoff awduron. fel arfer mae gennym ddewis o lyfr newydd bob mis o'r llyfrgell.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 11:30 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gweithgareddau Haf am Ddim i blant 4-11 oed

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 11:00 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tai chi yn dyner ac nid yw'n egnïol. Dangoswyd bod buddion yn cynnwys effaith gadarnhaol ar gryfder cyhyrau, hyblygrwydd a chydbwysedd. Ymunwch â ni ar fore Gwener

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cwrdd â phobl eraill sydd hefyd yn gofalu am blant bach, mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Gallant chwarae gyda'r holl deganau a chyfarpar, megis sleidiau, hambyrddau synhwyraidd, twneli.

Addas i blant dan 5 oed.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth GIG arbenigol rhad ac am ddim sy'n darparu cefnogaeth i ysmygwyr sydd eisiau cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Rydym yn rhedeg grŵp i bawb yn Ysbyty Ystrad Fawr ddydd Gwener yn yr adran cleifion allanol a grŵp arbennig ar gyfer mamau beichiog yn y clinig cyn geni  - mae angen apwyntiadau ar gyfer y ddau; cysylltwch â ni.

 • Lleoliad: Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach
 • Amser: 09:00 - 12:00
 • Pris: FREE - appointment needed
 • Ffon: 0800 08502219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae canu yn wych ar gyfer eich lles a'ch iechyd - dewch i ymuno â ni!

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:30 - 19:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07880 791420
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ein Clwb Rhedeg - Hwyl fawr gyda chwmni gwych. Dewch draw i ymuno â ni. Mae'n ffordd hwyliog o ddod yn heini ac mae'n rhad ac am ddim.
Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau ffitrwydd yn y gymuned a gweithgareddau i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ni fyddwch yn diflasu pan fyddwch yn gwneud hyfforddiant cylchol. Mae'r ymarfer hwn yn codi cyfradd curiad eich calon ac yn cryfhau'ch cyhyrau ar yr un pryd.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Sue Noake
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact venue for charges
 • Ffon: 01443 815511
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni i ddod yn ffit a thôn i fyny. Croeso i bob gallu.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Charges apply - contact provider
 • Ffon: 07881 699498
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch draw i ddawnsio - Pencampwyr Dawns Stryd y DU a'r Byd

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 09:30 - 11:00
 • Pris: Charges apply
 • Ffon: 07709 222424
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn cynnal llawer o ddosbarthiadau dawns i blant. Mae ein dosbarthiadau yn hwyl, yn egnïol ac yn annog llawer o sgiliau sy'n helpu pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen.
Dan 6: 4.30 pm - 5.15 pm

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 16:30 - 17:15
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Croeso

Paned, sgyrsiau, a thripiau ac ati.

 • Lleoliad: Clwb Lindsay, Cefn Hengoed
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 862599
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Archebwch le i'n dosbarth oedolion uwch a dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch un cam yn nes at ddawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:30 - 21:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth crefftau - dewch draw i fwynhau

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07880 791420
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn y dosbarthiadau rydym yn gweithio gyda symudiad, anadl a delweddu.
Dysgwch fanteision cyfuno'r tri a dod o hyd i ffordd y mae Ioga yn gweithio i'ch meddwl, eich corff a'ch ysbryd.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 19:00 - 20:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â'r hwyl yn y dosbarth ymarfer corff gwych hwn

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 18:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn cynnal llawer o ddosbarthiadau dawns i blant. Mae ein dosbarthiadau yn hwyl, yn egnïol ac yn annog llawer o sgiliau sy'n helpu pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen.
Dan 12: 5.30 pm - 6.15 pm
Dan 16: 6.30 pm - 7.15 pm

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 17:30 - 19:15
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Fel mae'n dweud ar y tun - grŵp cymdeithasol i rai dros 50 oed; Dewch draw i gwrdd ag eraill am baned o de/coffi, chwarae bingo a mynd ar deithiau!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064769076777
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Croeso i bob oedran a gallu i'n dosbarth "abs ac ass" newydd

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07881 699498
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tai chi yn dyner ac nid yw'n egnïol. Dangoswyd bod buddion yn cynnwys effaith gadarnhaol ar gryfder cyhyrau, hyblygrwydd a chydbwysedd. Ymunwch â'n dosbarth ar brynhawn dydd Mercher.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 14:00 - 15:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Canu i’r Ymennydd yn weithgaredd grŵp ysgogol sy’n seiliedig ar egwyddorion therapi cerdd ar gyfer pobl yng nghamau cynnar a chymedrol dementia a’u gofalwyr. Mae'r sesiynau ysgogol yn dod â phobl at ei gilydd mewn amgylchedd cyfeillgar, hwyliog a chymdeithasol. Mae'r sesiynau'n cynnwys cynhesu lleisiol a chanu amrywiaeth eang o ganeuon ysgogol a newydd.

 • Lleoliad: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 221532
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall pob un ohonom wynebu problemau sy'n ymddangos yn gymhleth neu'n fygythiol. Yn Cyngor ar Bopeth credwn na ddylai neb orfod wynebu’r problemau hyn heb gyngor annibynnol o ansawdd da. Dyna pam rydyn ni yma.

 • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Cefn Hengoed
 • Amser: 10:00 - 12:30
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 0800 702 2020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Smart Money Cymru yw’r Banc Cymunedol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru – ymunwch â ni fel aelod heddiw a mwynhewch ystod o fuddion.

 • Lleoliad: Neuadd St Catwg Community Hall
 • Amser: 09:00 - 10:30
 • Pris: not applicable
 • Ffon: 029 2088 3751
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

"Colli Pwysau Personol a Chynaliadwy i Ffitio O'ch Cwmpas A'ch Ffordd o Fyw"
Tair sesiwn: 7.30 am, 9 am a 10.30 am

 • Lleoliad: Clwb Rygbi Penallta
 • Amser: 07:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07530 343 262
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno. Mae ymarfer yoga rheolaidd yn creu eglurder meddwl a thawelwch; cynyddu ymwybyddiaeth y corff; yn lleddfu patrymau straen cronig; ac yn ymlacio'r meddwl.

 • Lleoliad: Neuadd St Catwg Community Hall
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 833123
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno. Mae ymarfer yoga rheolaidd yn creu eglurder meddwl a thawelwch; cynyddu ymwybyddiaeth y corff; yn lleddfu patrymau straen cronig; ac yn ymlacio'r meddwl.

 • Lleoliad: Neuadd St Catwg Community Hall
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 833123
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llawer o rythmau - ymarfer corff ysgafn - symbyliad meddwl - cerddoriaeth dda - cwmni cyfeillgar - gwych i bawb

 • Lleoliad: Clwb Anwleidyddol a Chymdeithasol Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 22:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 814399
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau yn rhedeg yn gynnar yn y bore ar gyfer y llosgi calorïau cyn-gwaith hwnnw, dosbarthiadau canol bore ar gyfer rhieni prysur a gweithwyr sifft, chwyth amser cinio i'r rhai sydd eisiau awr ginio egnïol ac ystod eang o ddosbarthiadau nos. Mae amrywiaeth o'n dosbarthiadau yn fyw ar-lein ar yr adegau pan na allwch fynychu'r gampfa.

 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 06:00 - 21:30
 • Pris: contact venue for charges
 • Ffon: 01443 315260
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ein dosbarthiadau yn rhedeg yn gynnar yn y bore ar gyfer y llosgi calorïau cyn-gwaith hwnnw, dosbarthiadau canol bore ar gyfer rhieni prysur a gweithwyr sifft, chwyth amser cinio i'r rhai sydd eisiau awr ginio egnïol ac ystod eang o ddosbarthiadau nos. Mae amrywiaeth o'n dosbarthiadau yn fyw ar-lein ar yr adegau pan na allwch fynychu'r gampfa.

 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 08:00 - 17:30
 • Pris: contact venue for charges
 • Ffon: 01443 315260
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Datblygwch eich cyfleoedd gwirfoddoli a datblygiad personol trwy'r VPC. Cael profiadau hwyliog, cyffrous a dysgu am blismona.

 • Lleoliad: Ystrad Mynach - Coleg y Cymoedd
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 816888
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Archebwch le i'ch plentyn i beidio â cholli allan. 3 - 6 mlynedd.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Sue Noake
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 01443 815511
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Alawon ac arferion gwych i wella siâp y corff trwy gardio a thynhau!

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Hengoed
 • Amser: 18:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07840 719773
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser Rhigwm Babi

Dewch draw am ychydig o amser rhigwm gyda'ch babi (0-1 oed)

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Slotiau bore Sadwrn i blant ADY yn unig.

Fferm deuluol wedi'i lleoli ger Parc Penallta hardd.

 • Lleoliad: Fferm Antur Colliers
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Ffon: 01443 711772
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os oes gan eich plentyn ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) neu anabledd a hoffent roi cynnig ar ddawnsio, rydym nawr yn cyfarfod yn Neuadd St Catwg, Gelligaer. Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae angen eu harchebu trwy DYT Dance.

 • Lleoliad: Neuadd Gymunedol Neuadd Sant Catwg, Gelligaer
 • Amser: 10:00
 • Pris: contact venue
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

"Colli Pwysau Personol a Chynaliadwy i Ffitio O'ch Cwmpas A'ch Ffordd o Fyw"

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cascade
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07834 408172
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Welcoming spaces are public spaces or buildings where people can keep warm and safe.
Each space offers a range of services. These may include Wi-Fi access, toilet facilities and refreshments.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 14:00 - 18:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cwrdd â phobl eraill sydd hefyd yn gofalu am blant bach, mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Gallant chwarae gyda'r holl deganau a chyfarpar, megis sleidiau, hambyrddau synhwyraidd, twneli.

Addas i blant dan 5 oed.

Amser tymor yn unig.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 10:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn dod â rhieni at ei gilydd ac yn eu cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Gelligaer
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul
 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 11:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 315260
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno. Mae ymarfer yoga rheolaidd yn creu eglurder meddwl a thawelwch; cynyddu ymwybyddiaeth y corff; yn lleddfu patrymau straen cronig; ac yn ymlacio'r meddwl.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:15 - 21:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Chwarae synhwyraidd, profiad cerddoriaeth, archwilio a symud. Cyfleoedd i fabanod a phlant bach ddatblygu. Babanod - 10 am. Crawlers - 11.15 am

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 11:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07775 920188
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn grŵp cyfeillgar o ferched sy'n hoffi dod at ein gilydd ar gyfer grŵp gweu a siarad a/neu gêm o fowlio (yn eu tymor). Mae croeso i bawb ymuno â ni gydag unrhyw grefft llaw y dymunant ddod, rydym yn croesawu gwau, crosio, lliwio, celf grisial a mwy.

 • Lleoliad: Clwb Bowlio Gelligaer
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: Yes - £1 per week for Knit & Natter and bowling on Tuesdays - includes tea/coffee
 • Ffon: 07745 600932
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae cynllun Cydweithfa Fwyd y Drindod Sanctaidd ar gael i gartrefi yn ein cymuned lle mae rheoli eu cyllideb wythnosol yn anodd. Rydym yn cyflenwi tuniau, pecynnau, styffylau cypyrddau storio a bwyd ffres yn ein bagiau am £3. Mae'n fan cyfarfod cymunedol gyda diodydd a man cyngor am ddim ar gyfer pynciau fel rheoli dyledion tai ac ati.

 • Lleoliad: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: £3 a bag
 • Ffon: 07471 500865
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ymuno â'n dosbarth dawns newydd sbon. Dawnsiwch y noson i ffwrdd i gerddoriaeth anhygoel.
Dysgwch bob un o'ch hoff ddawnsiau a welwch ar deithiau a sioeau yn fyd-eang, fel y chachacha, salsa a llawer mwy!
Byddwch chi'n dawnsio fel gweithiwr proffesiynol mewn dim o amser.

 • Lleoliad: Shapelles, Ystrad Mynach
 • Amser: 20:30 - 21:30
 • Pris: £9 per person or £18 per couple
 • Ffon: 01443 815909
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall canu fod yn hynod fuddiol i'ch iechyd a'ch lles. Ffurfiwyd Côr Meibion ​​Ystrad Mynach ym 1964 ac mae’n canu repertoire eang sy’n addas ar gyfer unrhyw achlysur.

 • Lleoliad: Capel Bethany, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:15 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gall canu fod yn hynod fuddiol i'ch iechyd a'ch lles. Os ydych chi eisiau ymuno â Chôr sy'n wahanol i'r rhai mwy traddodiadol!

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07791 204282
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llygaid i lawr ac edrych i mewn am hwyl a chymdeithasu!

 • Lleoliad: Clwb Anwleidyddol a Chymdeithasol Ystrad Mynach
 • Amser: 18:00 - 20:45
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 814399
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae’r Clwb Bechgyn a Merched yn croesawu pobl ifanc rhwng 8 a 18 oed, gan gynnig rhywle diogel iddynt chwarae chwaraeon a chymdeithasu.

 • Lleoliad: Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach
 • Amser: 17:30 - 20:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Tîm FitYard yn darparu dosbarthiadau a gweithgareddau ffitrwydd yn y gymuned i bob oed. Rydym wedi ein lleoli yn Cascade/Penpedairheol.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 17:30 - 18:30
 • Pris: £3 - individuals, £5 - couples per session
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

"Colli Pwysau Personol a Chynaliadwy i Ffitio O'ch Cwmpas A'ch Ffordd o Fyw"

 • Lleoliad: Clwb Rygbi Penallta
 • Amser: 17:30
 • Pris: contact provider
 • Ffon: 07530 343 262
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul
 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 17:00 - 20:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Super Strikers (2 - 4 blynedd)

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Penybryn
 • Amser: 17:15 - 18:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Brownis Cascade

Mae'r Brownis yn croesawu pob merch o 7 i 10 oed i gael hwyl, dysgu ac antur di-stop.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cascade, Penpedairheol
 • Amser: 17:00 - 18:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Welcoming spaces are public spaces or buildings where people can keep warm and safe.
Each space offers a range of services. These may include Wi-Fi access, toilet facilities and refreshments.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 14:00 - 17:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 812988
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp Pensiynwyr Ystrad Mynach

Grŵp Pensiynwyr Ystrad Mynach

 • Lleoliad: Neuadd Sgowtiaid Ystrad Mynach
 • Amser: 14:00
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch ychydig o grefftau newyddion dros baned neu ddwy. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 13:30 - 15:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07881 699498
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Saethyddiaeth

Saethyddiaeth - rydym yn cynnig amgylchedd cyfeillgar lle gallwch ddysgu saethu saeth fel Robin Hood!

 • Lleoliad: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07954 593 228
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bwydlen Prydau Pobl Hŷn yn y Coopers

 • Lleoliad: The Coopers, Ystrad Mynach
 • Amser: 12:00 - 14:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 01443 303022
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Hwyl fawr yn cymdeithasu a chadw'n heini gyda dawnsio llinell - dechreuwyr am 7-8 pm; gwellhawyr/canolradd am 8-8.30 pm

 • Lleoliad: Clwb Cymdeithasol Y Beech Grove, Cascade/Penpedairheol
 • Amser: 19:00 - 20:30
 • Pris: contact venue
 • Ffon: 07415 074892
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn Sgwadron Rhif 2353 Ystrad Mynach, Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol, rydym yn darparu ar gyfer pobl ifanc 12 oed (Blwyddyn 8) i 17 oed.
Hedfan, gleidio, saethu, saethyddiaeth, gweithgareddau anturus, pynciau seiber a STEM yw ein prif bethau sydd ar gael i gadetiaid.
Dydd Llun a Dydd Iau 1830-2130.

 • Lleoliad: Y tu ôl i Central Street, Ystrad Mynach,CF82 7EN
 • Amser: 18:30 - 21:30
 • Pris: contact provider
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Evo Fit's Hiking Club. Non-members are welcome. Every other Saturday morning at 8.45am. Location confirmed on Evolution Fitness Facebook Page.

 • Lleoliad: Evolution Fitness, Ystrad Mynach
 • Amser: 08:45
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp babanod a phlant bach sy'n cael ei redeg gan y gymuned. Croeso i bawb.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed
 • Amser: 09:30 - 11:00
 • Pris: Charges apply
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Man Croesawu, Canolfan Gristnogol Siloh
 • Amser: 12:00 - 14:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mannau croesawu yw mannau cyhoeddus neu adeiladau lle gall pobl gadw'n gynnes ac yn ddiogel.
Mae pob man yn cynnig ystod o wasanaethau. Gall y rhain gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth.

 • Lleoliad: Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Amser: 09:30 - 13:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn dod â rhieni at ei gilydd ac yn eu cynnwys wrth roi eu barn a dylanwadu ar wasanaethau i blant a theuluoedd.

 • Lleoliad: Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: £1
 • Ffon: 01443 875444
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae gennym ddosbarthiadau ar gyfer yr henoed er eu bod yn addas i bawb.
Ar ôl dosbarthiadau rydym yn mwynhau paned o de neu goffi fel grŵp ac ar ddydd Gwener rydym yn ymweld â chaffi lleol yn rheolaidd am frecwast.

 • Lleoliad: Clwb Ieuenctid Cascade, Yr Rhodfa, Penpedairheol, CF82 8BT
 • Amser: 09:00 - 10:00
 • Pris: £3 - individuals, £5 - couples per session
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dim cofrestru, dim ffioedd - dim ond criw gwych o bobl allan i gael ychydig o ymarfer corff, ychydig o hwyl a sgwrs dros baned yng nghaffi Lakeside View.

 • Lleoliad: Parc Cwm Darran - Deri
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: Phil - 07312 101523
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael strôc, byddwch yn deall yr effaith y gall ei chael ar fywyd bob dydd. Rydyn ni yma i helpu.

 • Lleoliad: Neuadd y Pentref Tir-y-Berth
 • Amser: 09:45 - 11:45
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01495 222728
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul