Yr wythnos: 05 - 11 / 06 / 2023

Ardal Rhisga

Cymerwch olwg ar beth sydd ymlaen yn eich ardal. Os oes gennym ddolen bydd yn dangos mewn porffor ac wedi'i danlinellu gyda'r eicon canlynol () ar ôl y teitl. Bydd y dolenni yn mynd â chi i wefannau trydydd parti neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DANGOS Y MATH HWN O DDIGWYDDIAD I MI:

DANGOS DIGWYDDIADAU SY'N DIGWYDD I MI AR:

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Penallta
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Digwyddiad 2k wythnosol, hwyliog a chyfeillgar am ddim i blant iau (4 i 14 oed).​

Bob dydd Sul 9 am.

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Parc Bryn Bach
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Park Run yn ddigwyddiad cymunedol rhad ac am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio.

Bob dydd Sadwrn 9 am.

 

 • Lleoliad: Ty Penallta, CF82 7PG
 • Amser: 09:00
 • Pris: FREE- Registration required via the website
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Choir practice- New choristers always needed and made most welcome.

Thursday 7-9pm and Sunday 6-8pm.

 • Lleoliad: Old Council Offices, St Mary's Street
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Ffon: 01633 613655
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

We are a friendly group of people who enjoy getting together for a good giggle and a natter over a nice hot cup of tea/coffee.

There is a weekly raffle and all members bring a prize, tickets are 50p Most enjoy a game of bingo; we play 4 games at a cost of £1 and can win a bar of chocolate!

We organise a variety of things to do throughout the year to keep us busy and give us reason to beat that feeling of loneliness. Come and join us to have a say in your local activities and be a part of your community once again. We often decide to have lunch together from local cafe's or takeaways which each individual pays for.

Everyone is welcome to come along and join us for a for a nice cup of tea, a natter come and meet new people and make new friends and enjoy some fun on a Friday.

We pay an annual fee of £7.50 to help cover funds of the hall and to allow us to have a warm, safe and friendly meeting place
We also pay £1 a week to cover tea, coffee and biscuits.

 

 • Lleoliad: Cwmcarn OAP Hall
 • Amser: 13:30 - 16:00
 • Pris: £1
 • Ffon: belindagreen91@yahoo.com
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

We love to Knit and regularly make items to donate to charity such as the local baby units within the hospitals. We bring our own materials and create whatever we want. We all help each other if we get stuck as we are all experienced knitters. We would love to see some new faces joining our group and learning this fun hobby. We love a good chat and enjoy a variety of cakes throughout the year. Some knit, some natter and some do both.

We're also lucky that a beauty therapist comes in to trim our toenails and gives us a mini pamper session approximately every 6 weeks.

Come and join us for a chat whilst learning or improving your knitting skills. We meet every Monday, beat that feeling of loneliness, have some fun and get those needles working. Come and make some new friends, meet new people and maybe even re-connect with old friends!

 

 • Lleoliad: Cwmcarn OAP Hall
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: £1
 • Ffon: belindagreen91@yahoo.com
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Come and join us at our friendly and welcoming warm space. It's a great place to meet new people, chat with old friends, make new friends and have a laugh whilst relaxing and enjoying the company of others.

You can come for a chat, hot cuppa or tasty meal.

We are working with Sirhowy Valley Hub CIC and Caerphilly Cares to support people within our community.

Not on Bank Holidays.

 • Lleoliad: Zion Baptist Church
 • Amser: 10:30 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 264328
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cwrdd â phobl eraill sydd hefyd yn gofalu am blant bach, mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Gallant chwarae gyda'r holl deganau a chyfarpar, megis sleidiau, hambyrddau synhwyraidd, twneli.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, Ty Sign
 • Amser: 12:00 - 14:00
 • Pris: £1.50
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Prif wobr o £50 yn cael ei wario ar bar!

 • Lleoliad: Clwb Cangen Gweithwyr Rhisga
 • Amser: 20:00
 • Pris: £1pp
 • Ffon: 01633 612402
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Makaton Sing and Sign

Makaton arwyddo trwy wersi canu.

 • Lleoliad: RCV UK via Zoom
 • Amser: 19:30 - 20:30
 • Pris: £2
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Beth bynnag rydych chi'n mwynhau ei wneud a faint o amser y gallwch chi ei neilltuo, mae yna rôl wirfoddol i chi. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o wella eich CV, cwrdd â phobl newydd, a dysgu sgiliau achub bywyd.

 • Lleoliad: St John’s Ambulance Hall
 • Amser: 19:15 - 20:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 08700 104 950
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Clytwaith

Mae hwn yn ddosbarth hawdd ei gyrraedd ar gyfer pleser, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd, gyda phobl o'r un anian. Dim cymwysterau ffurfiol, dim ond grwpiau wythnosol yn canolbwyntio ar ddod ag unigolion at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 18:30 - 20:30
 • Pris: £3.75
 • Ffon: 07902726083
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cadetiaid Sant Ioan (11-18 oed)

Mae sgiliau achub bywyd wrth galon ein rhaglen Cadetiaid. Mae cyfle hefyd i ddefnyddio’r sgiliau cymorth cyntaf hyn drwy gefnogi ein gwirfoddolwyr sy’n oedolion mewn digwyddiadau.

 • Lleoliad: St John’s Ambulance Hall
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ymarfer ioga yn adeiladu eich gwytnwch yn gorfforol ac yn emosiynol trwy ymarferion corfforol, ymarferion anadlu, myfyrdod ac ymlacio dwfn.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 18:00 - 19:15
 • Pris: Enquire
 • Ffon: 01633 765657
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwersi crosio yn The Hive

Rydym yn cynnig dosbarthiadau crosio dan arweiniad tiwtor mewn amgylchedd diogel a chynnes lle gall pobl ddysgu celf hardd Crosio. Mae'r grefft boblogaidd hon yn hobi gwych ac yn addas ar gyfer pobl o bob oed a gallu.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 14:00 - 15:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07970760910
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bingo

Mae bingo yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd cyfeillgar llawn hwyl - ac efallai ennill gwobrau!

 • Lleoliad: TLC, Ty Sign
 • Amser: 13:00 - 16:00
 • Pris: Enquire
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cyrsiau gwaith coed i oedolion yn cael eu rhedeg yn Oxford House a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 18:30 - 20:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i unrhyw oedolyn sydd wedi dioddef o iselder neu orbryder ar sail parch at ei gilydd. Nid oes rhaid i chi gael diagnosis ffurfiol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Dan-y-Graig
 • Amser: 13:00 - 15:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 619770
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae ymarfer ioga yn adeiladu eich gwytnwch yn gorfforol ac yn emosiynol trwy ymarferion corfforol, ymarferion anadlu, myfyrdod ac ymlacio dwfn.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 11:00 - 12:30
 • Pris: Enquire
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae'n rhoi hwb i unigolion a chyfleoedd i wella sgiliau mewn meysydd y mae galw amdanynt gan gyflogwyr.

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Ffon: 01495 237921
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn eglwys groesawgar gyfeillgar sy'n darparu amgylchedd cynnes a chroesawgar i bobl ddod draw, gwneud ffrindiau newydd a chael natter wrth fwynhau paned o de / coffi a thafell o gacen neu fisged.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Dan-y-Graig
 • Amser: 10:30 - 12:00
 • Pris: Donations
 • Ffon: 01495 272460
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Pre-ICDL (Cyfrifiadura)

ICDL yw prif raglen ardystio achredu sgiliau cyfrifiadurol y byd. Dechreuwch yma!

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01495 233293
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwnïo Belles Gwnïo

Mae hwn yn ddosbarth hawdd ei gyrraedd ar gyfer pleser, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd, gyda phobl o'r un anian. Dim cymwysterau ffurfiol, dim ond grwpiau wythnosol yn canolbwyntio ar ddod ag unigolion at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 10:00 - 13:00
 • Pris: £3.75
 • Ffon: 07970705317
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Happy Tots yn grŵp rhieni a phlant rhwng 0 a 3 oed mewn awyrgylch cyfeillgar.

 • Lleoliad: Risca Senior Citizens
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 07935 858020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Darlun Mandala

Mae'r mandala yn symbol o'r bydysawd ac yn rhoi ymdeimlad o berthyn i ni wrth i ni archwilio ein cysylltiad ein hunain oddi mewn.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 18:45 - 20:45
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Digidol

Dysgwch hanfodion cyfrifiaduron - anfon e-byst, syrffio'r we, siopa ar-lein a lawer mwy.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 15:00 - 17:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Diddanu a threfnu teithiau addysgiadol i bobl hŷn yn ardal Rhisga.

 • Lleoliad: Risca Senior Citizens Hall
 • Amser: 14:00 - 15:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nid dim ond clybiau cinio rydyn ni'n eu darparu ond rydyn ni'n chwarae rhan bwysig wrth greu cyfeillgarwch newydd trwy leihau unigedd trwy brydau iach a swmpus mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

 • Lleoliad: Salvation Army Hall
 • Amser: 12:15 - 14:00
 • Pris: Enquire
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sgiliau Sylfaenol

Addysg Bellach yn Rhisga

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 12:30 - 15:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 613551
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rwy'n dysgu cymysgedd eclectig o arddulliau ioga - mae pob dosbarth yn cynnwys her gorfforol, ymlacio dwfn a myfyrdod.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 10:00 - 11:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07967 145219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Yn syth ar ôl clwb brecwast gallwch ymuno â ni am dro hamddenol gyda'n taith gerdded lles.

 • Lleoliad: We Connect Cafe
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cwrdd â phobl eraill sydd hefyd yn gofalu am blant bach, mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Gallant chwarae gyda'r holl deganau a chyfarpar, megis sleidiau, hambyrddau synhwyraidd, twneli.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, Ty Sign
 • Amser: 09:15 - 11:15
 • Pris: £1.50
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bob dydd Mercher byddwn yn cynnal clwb brecwast. Yn agored i unrhyw un a hoffai ymuno â ni am frecwast blasus ac yna taith gerdded fer ddi-rwymedigaeth o amgylch y parc (bydd y daith gerdded yn dibynnu ar y tywydd).

 • Lleoliad: We Connect Cafe
 • Amser: 09:00 - 10:00
 • Pris: £1
 • Ffon: 01633848899
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae croeso i unrhyw oedolyn sydd wedi dioddef o iselder neu orbryder ar sail parch at ei gilydd. Nid oes rhaid i chi gael diagnosis ffurfiol.

 • Lleoliad: Neuadd Eglwys Dan-y-Graig
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 619770
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dartiau Cymysg

Ymunwch â'r tîm dartiau cyfeillgar lleol.

 • Lleoliad: Commercial Inn
 • Amser: 20:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ddysgu Sbaeneg yn Oxford House

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cyrsiau gwaith coed i oedolion yn cael eu rhedeg yn Oxford House a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 19:00 - 21:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dawnsiwch eich hun yn Rhisga (Dydd Llun) a Crosskeys (Dydd Mawrth). Llosgwch gannoedd o galorïau wrth ddysgu rhai symudiadau newydd.

 • Lleoliad: Clwb Rygbi Crosskeys
 • Amser: 18:30 - 19:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07738013020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cynhelir dosbarthiadau celf i oedolion yn Nhŷ Rhydychen a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 18:00 - 20:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Byddwch yn cael eich herio gan ymarferion a fydd yn helpu i ddatblygu cyflymder, ffitrwydd, ystwythder a phŵer - pob un wedi'i gynllunio i wella eich sgiliau a stamina.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Cwmcarn
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Enquire
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Symudiadau er Lles Tai Chi, yn gyfres syml o symudiadau a all eich helpu i deimlo'n well yn gorfforol ac yn emosiynol.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 765657
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Crochenwaith

Dosbarth hawdd ei gyrraedd - pleser, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd gyda phobl o'r un anian. Dim cymwysterau ffurfiol.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 17:00 - 21:00
 • Pris: £3.75
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dysgwch hanfodion hunan amddiffyn mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

 • Lleoliad: St John Ambulance Hall
 • Amser: 17:00 - 19:00
 • Pris: £24 a month
 • Ffon: 07931 165098
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Grŵp hwyliog a chroesawgar, galwch draw ac ymunwch.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 16:30 - 18:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 765657
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Llawer o hwyl a gemau i'ch plentyn bach (a rhiant/gofalwr!).

 • Lleoliad: Eglwys Bentecostaidd Crosskeys
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni am goffi, cacen a natter da.

 • Lleoliad: Canolfan Cymunedol Channel View
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â ni am goffi, cacen a natter da.

 • Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethany
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Galwch heibio am gefnogaeth a chyngor am ddim.

 • Lleoliad: We Connect Cafe
 • Amser: 16:00 - 18:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 848899
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ewch allan, gwnewch ffrindiau newydd a byddwch yn greadigol gyda'n dosbarthiadau celf a chrefft.

 • Lleoliad: TLC Ty Sign
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae hwn yn ddosbarth hawdd ei gyrraedd ar gyfer pleser, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd, gyda phobl o'r un anian.

 • Lleoliad: Ty Oxford
 • Amser: 09:30 - 12:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Sefydlwyd Eglwys y Bedyddwyr Bethany, Rhisga, gan Mrs Margaret Davies, a gyrhaeddodd yr ardal o Gaerdydd a chanfod nad oedd eglwys anghydffurfiol Seisnig yn yr ardal.

 • Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethany
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 619163
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i gwrdd â phobl newydd sydd â chariad o grefftio wrth barhau â'ch prosiectau a rhannu awgrymiadau a syniadau.

 • Lleoliad: Canolfan Lles Time
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: £2 (inc tea/coffee)
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â'n grŵp gweu a siarad cyfeillgar. Rydym yn cyfarfod mewn man diogel a chroesawgar i ddod at ein gilydd i wau, crosio a sgwrsio.

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: AM DDIM
 • Ffon: 01443 878090
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth dwyster isel-ganolig - symudiadau erobig sylfaenol, pwysau ysgafn ac ymarferion pwysau corff.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 12:00 - 12:40
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth Saesneg/Llythrennedd

Gwella eich sgiliau llythrennedd yn Llyfrgell Rhisga mewn amgylchedd cyfeillgar.

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 12:30 - 14:30
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth ymarfer dŵr dwysedd isel i wella lles cyffredinol. Gadewch straen bywyd bob dydd ar ôl.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 13:30 - 14:15
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth rhiant/gofalwr a phlentyn i fagu hyder yn y dŵr. Dysgwch y pethau sylfaenol wrth gael hwyl.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 14:15 - 15:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dyma’ch cyfle i siarad â ni ac eraill sydd â phrofiad mewn rôl gofalu. Mae pob grŵp yn cyfarfod am awr a hanner, mae croeso i chi alw heibio cyhyd ag y dymunwch, ac aros ymlaen wedyn!

 • Lleoliad: The Coffee Mill
 • Amser: 12:00 - 13:30
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i ddysgu Sbaeneg yn Oxford House

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 11:00 - 13:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ffordd wych, hwyliog o gryfhau a thynhau eich corff cyfan, datblygu stamina a mwy o hyblygrwydd.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant
 • Amser: 18:30 - 19:30
 • Pris: £10
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae sglefrio rholio nid yn unig yn hwyl ond mae hefyd yn weithgaredd corff llawn effaith isel a all wneud ymarfer corff gwych. Hwyl i'r Teulu!

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 19:15 - 20:45
 • Pris: £7
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae sglefrio rholio nid yn unig yn hwyl ond mae hefyd yn weithgaredd corff llawn effaith isel a all wneud ymarfer corff gwych.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 21:00 - 22:00
 • Pris: £7
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Amser stori a rhigwm (0 - 4 blynedd)

Amser stori i'ch rhai bach yn Llyfrgell Risa.

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 11:00 - 12:00
 • Ffon: 01443 864780
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dewch i gwrdd â phobl newydd sydd â chariad at grefftio, gan rannu syniadau i helpu eich hun ac eraill i wella sgiliau presennol.

 • Lleoliad: Time Counselling and Wellbeing Centre
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: £2
 • Ffon: 07970760910
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae Oergell Gymunedol yn ofod sy’n dod â phobl ynghyd i fwyta, cysylltu, dysgu sgiliau newydd a lleihau gwastraff bwyd.

 • Lleoliad: Caffi We Connect
 • Amser: 09:00 - 14:00
 • Pris: AM DDIM
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cerdded a Siarad

Ymunwch â'n grŵp Cerdded a Siarad a gwnewch ffrindiau tra'n cadw'n actif!

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 10:30 - 12:30
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae We Connect Cafe yn siop goffi sy'n amgylchedd diogel, cynnes a chroesawgar i bobl gwrdd â'i gilydd, cael sgwrs ac ymlacio gyda'i gilydd. Mae'n agored i bawb a defnyddir yr elw i gynnal y Pantri Cymunedol.

 • Lleoliad: Caffi We Connect
 • Amser: 09:00 - 14:00
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Ymunwch â'n tîm cyfeillgar a helpwch i wneud gwaith amgylcheddol ymarferol o amgylch y parc, gan gynnwys: cadwraeth amgylcheddol, atgyweirio ffensys, torri llwyni, torchi ffromlys, adeiladu blychau adar.

 • Lleoliad: Ffordd Goedwig Cwmcarn
 • Amser: 10:00 - 14:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rydym yn gylch chwarae symudol synhwyraidd a blêr. Rydym yn cynnig gwasanaeth ardderchog i blant ifanc o bob gallu ac anghenion. Darperir ein sesiynau ar gyfer plant 0-6 oed.

 • Lleoliad: Channel View Community Centre
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 07599 536644
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae banciau bwyd yn darparu bwyd brys pan gyflwynir taleb. Bydd ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn cynnig croeso cynnes.

 • Lleoliad: Salvation Army Hall
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 07599 973312
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhaglen colli pwysau fel dim arall. Cyrraedd pwysau eich breuddwydion gyda'n cynllun dim newyn hael

 • Lleoliad: Neuadd Henoed Rhisga
 • Amser: 11:00
 • Pris: £5
 • Ffon: 07470 120293
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rhaglen colli pwysau fel dim arall. Cyrraedd pwysau eich breuddwydion gyda'n cynllun dim newyn hael.

 • Lleoliad: Neuadd Henoed Rhisga
 • Amser: 09:00
 • Pris: £5
 • Ffon: 07470 120293
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dartiau Dynion

Ymunwch â'r tîm dartiau cyfeillgar lleol.

 • Lleoliad: Commercial Inn
 • Amser: 20:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Archwilio’r grefft o hunanamddiffyn gyda’n gilydd mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar, hamddenol ac anffurfiol.

 • Lleoliad: St Johns Ambulance Hall
 • Amser: 19:00 - 20:30
 • Pris: £32 a month
 • Ffon: 07931 165098
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Rwy'n dysgu cymysgedd eclectig o arddulliau ioga - mae pob dosbarth yn cynnwys her gorfforol, ymlacio dwfn a myfyrdod.

 • Lleoliad: Time Wellbeing Centre
 • Amser: 19:00 - 20:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07967 145219
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dawnsiwch eich hun yn Rhisga (Dydd Llun) a Crosskeys (Dydd Mawrth). Llosgwch gannoedd o galorïau wrth ddysgu rhai symudiadau newydd.

 • Lleoliad: St. Margarets Church Hall
 • Amser: 18:30 - 19:30
 • Pris: £5
 • Ffon: 07738013020
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bocsio (16+)

Ymunwch â grŵp bocsio’r yng Nghwmcarn.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Cwmcarn
 • Amser: 18:00 - 19:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 07896835542
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Bocsio Iau (10-15 oed)

Ymunwch â grŵp bocsio’r plant yng Nghwmcarn.

 • Lleoliad: Clwb Bocsio Cwmcarn
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 07896835542
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Pêl-droed Cerdded (Dros 30)

Mae pêl-droed cerdded yn gamp ddigyswllt, lle mae sbrintio, rhedeg neu loncian yn cael ei gosbi.

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisga
 • Amser: 17:00 - 18:00
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth celf gwnïo yn cael ei gynnal yn Oxford House Rhisga.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 16:00 - 18:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Nod Pantry Caffi We Connect yw cysylltu pobl mewn angen â gwarged archfarchnadoedd am gost sydd wedi'i leihau'n helaeth. Gwasanaeth aelodaeth yw hwn, ond gall unrhyw un sydd mewn angen ymuno. Basgedi yw £4. Mae Pantry Caffi We Connect ar agor ddydd Llun a dydd Mawrth 4-6pm.

 • Lleoliad: 60 Stryd Tredegar
 • Amser: 16:00 - 18:00
 • Pris: £4
 • Ffon: 01633 837133
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth TG

Llyfrgell Rhisga yn cynnal dosbarthiadau TG am ddim a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Llyfrgell Rhisga
 • Amser: 14:00 - 16:00
 • Ffon: 01443 864780
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Dosbarth ymarfer eistedd ar eich eistedd a symudedd codi curiad. Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o alluoedd.

 • Lleoliad: TLC, Ty Sign
 • Amser: 13:30 - 14:30
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Mae dosbarthiadau Crefft Siwgr i Oedolion yn cael eu cynnal yn Oxford House a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 10:00 - 12:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Golden Girls (Ffitrwydd dros 50)

Byddwch yn cael hwyl, yn dysgu sgiliau dawnsio newydd ac yn cadw'n heini wrth wrando ar eich hoff gerddoriaeth gan ddefnyddio bandiau gwrthiant.

 • Lleoliad: Risca OAP Hall
 • Amser: 10:00 - 11:00
 • Pris: £4.50
 • Ffon: 07894203933
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cynhelir dosbarthiadau celf i oedolion yn Nhŷ Rhydychen a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Cyrsiau gwaith coed i oedolion yn cael eu rhedeg yn Oxford House a ddarperir gan Gyngor Caerffili.

 • Lleoliad: Oxford House
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 612245
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Pob dydd Llun yn ystod y tymor. Croeso i warchodwyr plant, rhieni a neiniau a theidiau i gyd! Gemau, chwarae strwythuredig, canu,  diodydd a byrbrydau i gyd AM DDIM.

 • Lleoliad: Canolfan Gymunedol Channel View
 • Amser: 09:30 - 11:30
 • Pris: Free
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwasanaethu’r gymuned gyda the hyfryd, coffi, cacennau a seigiau sawrus yn ystod yr wythnos.

 • Lleoliad: 60 Tredegar Street
 • Amser: 09:00 - 16:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 837133
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Best Feeding

Gofod anfeirniadol i rieni gael cymorth a chyngor ar y dulliau bwydo ar gyfer eu babanod newydd-anedig a thu hwnt.

 • Lleoliad: Eglwys Dewi Sant
 • Amser: 09:30 - 11:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633848899
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Gwasanaethu’r gymuned gyda the hyfryd, coffi, cacennau a seigiau sawrus yn ystod yr wythnos.

 • Lleoliad: 60 Tredegar Street
 • Amser: 09:00 - 14:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 837133
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul

Caffi Cymunedol TLC

Rydym yn ganolbwynt/caffi cymunedol ac  yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda ein caffi a'i weithgareddau cysylltiedig.

 • Lleoliad: TLC, Ty Sign
 • Amser: 09:00 - 13:00
 • Pris: Free
 • Ffon: 01633 601199
 • Llu
 • Maw
 • Mer
 • Iau
 • Gwe
 • Sad
 • Sul