Gwasanaethau a Chymorth

Dylai'r adran hon y wefan eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a'r cymorth cywir ar gyfer eich iechyd a lles yn ogystal â gwybodaeth am gymorth gwirfoddol a chymunedol a gweithgareddau ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau a materion.

 • Canllaw Gwasanaethau'r GIG y gellir ei weld a'i lawrlwytho
   - cliciwch ar y llun isod

Gwasanaethau GIG

Gallwch hefyd ymweld â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan A - Y o wasanaethau

 • Canllaw y gellir ei weld, y gellir ei lawrlwytho, i gymorth a gwasanaethau iechyd a lles meddyliol a chorfforol ychwanegol
   - cliciwch ar y ddelwedd isod
  Taflen gefnogaeth
 • Canllaw y gellir ei weld, y gellir ei lawrlwytho, i weithgareddau iechyd a lles y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol i gefnogi cyflyrau penodol
   - cliciwch ar y ddelwedd isod (yn dod yn fuan)