• English
  • Cysylltwch â Ni

Diweddariad ar y Gronfa Cysywllt

Mae rownd gyntaf ein Cyllid Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh bellach wedi dod i ben.

O'r 27 cais a dderbyniwyd, dyfarnwyd cyllid gwerth £48,000 i 18. I'r mwyafrif o'r rhai aflwyddiannus, yn anffodus ni chyflawnwyd y meini prawf angenrheidiol. Ni ddyrannwyd yr holl gyllid ac rydym nawr yn edrych ar ail rownd o gyllid i agor yn ôl pob tebyg ym mis Hydref.

Os ydych yn bwriadu gwneud cais, rydym yn eich cynghori i gysylltu â ni ymlaen llaw i sicrhau bod cynigion yn bodloni'r meini prawf a nodir.

Newyddion

Diweddariad ar y Gronfa Cysywllt

Mae rownd gyntaf ein Cyllid Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh bellach wedi dod i ben.